Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Kompensacija taikant specialiąsias žemės naudojimo sąlygas – pagal nustatytą metodiką

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Aplinkos ministerijos parengta ir Vyriausybės patvirtinta metodika, kuri įsigaliojo šiandien, nustato Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (SŽNSĮ) numatytą tvarką, pagal kurią apskaičiuojama ir išmokama kompensacija žemės savininkams, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniams ir kitiems šiame įstatyme nurodytiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, skelbia Aplinkos ministerija.

SŽNSĮ nustato ne tik specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijas, kuriose jos taikomos, bet ir šiame procese dalyvaujančių asmenų teises. Viena iš jų – teisė gauti kompensaciją už nuostolius, patiriamus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo SŽNSĮ nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, kai žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas.

Kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal minėtąją Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodiką taikant joje nurodytas formules. Ši metodika taip parengta, kad visiems asmenims būtų aišku, kokio dydžio kompensacijos jie gali tikėtis, o kokiais atvejais ji nėra mokama.

Kompensacijos dydis apskaičiuojamas, įvertinus ne tik tuos nuostolius, kurie patirti dėl prarastos ar sumažėjusios galimybės naudoti, valdyti žemės sklypą (jo dalį) ar juo disponuoti, bet ir tuos, kurie patirti dėl prarastos ar sumažėjusios galimybės valdyti, naudoti kitą Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą ar juo disponuoti, taip pat kitus papildomus realius ir pagrįstus nuostolius. Taip užtikrinama visapusiška kompensacija už nuosavybės teisių apribojimą.

Tai, kad nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, bus vertinami tik pateikus juos įrodančius dokumentus, padės užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui – nepagrįstam praturtėjimui visuomenės sąskaita.

Pažymėtina, kad kompensacija dėl metodikoje nenurodytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo SŽNSĮ nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiuojama ir išmokama pagal kituose įstatymuose (Aviacijos, Saugomų teritorijų, Atsinaujinančių išteklių energetikos ir kt.) numatytą jos apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką, jeigu ji numato kompensaciją taikant atitinkamas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA