Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Kelti kvalifikaciją ir mokytis naujovių – puikios galimybės

Autorius: Steponas GEDVILA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Jau daugelis žino, kad gilinti žinias galima nemokamai ir paprastai, neišleidžiant nei euro. Puikios sąlygos taip šviestis bus ir ateityje, – švietimo ir mokymo institucijos turi galimybę šiam tikslui pasinaudoti specialia parama. Jau nuo  rugsėjo 1 d. mokslo ir studijų, profesinio mokymo įstaigos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) gali teikti paraiškas dėl paramos profesiniam mokymui vykdyti.

Apmokė per 2 tūkstančius žmonių

„Gyvename pokyčių visuomenėje, tad platesnis požiūris, kritinio mąstymo ugdymas bei tobulėjimas yra kryptis, kuria turėtume eiti, siekdami tiek asmeninės gerovės, tiek konkurencingumo ir pažangos versle. Žemės ūkio sektorius – ne išimtis“, – sako  Deimena Montvydaitė, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), kuris jau naudojasi tokia parama, atstovė.

Pastaruoju metu VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas įgyvendina projektą „Apskaitos, finansų ir mokesčių kompetencijų tobulinimas siekiant žemės ūkio verslo subjektų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo“. Pagal jį organizuojami nemokami kursai apskaitos, finansų, mokesčių aktualijų temomis, kuriuos veda VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto dėstytojai, savo sričių profesionalai.

Pirmieji mokymo kursai įvyko 2020 m. spalio mėnesį, baigti projektą numatoma iki 2022 m. birželio. Iš 119 projekte numatytų  mokymo kursų 95 jau įvykdyti, juose apmokyta per 2000 dalyvių.

D. Montvydaitė pasakoja, kad kone visomis mokymų temomis labai domėtasi: „Greitai užsipildydavo programų „Mokesčių ir įmokų naujovės (ūkininkams)“, „Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose“, „Žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų mokesčių apskaičiavimas ir pajamų deklaravimas“ mokymų grupės. Dalyviai labai domėjosi ir geriausiais žodžiais vertino tris dienas trunkančią mokymo programą „Ūkininko ūkio veiklos buhalterinė apskaita ir finansai“.

Mokymuose aktyviai dalyvavo ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai bei kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, taip pat kaime ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai bei amatininkai iš daugelio Lietuvos savivaldybių.

VDU atstovė pastebi, kad, priklausomai nuo turimų žinių bei patirties, dalyviams aktualios tiek pamatinės žinios, tiek aktualijos, naujovės ir pasikeitimai: „Žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų mokesčių apskaičiavimas, pajamų deklaravimas dažnai domina pradedančiuosius ūkininkus. Turintys daugiau patirties ūkio valdyme bei buhalterinėje srityje gilinasi į savikainos skaičiavimo niuansus. Tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems ūkininkams aktualios mokesčių naujovės“.

Nors mokymo programos „Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas smulkiame ūkyje“ bei „Žemės ūkio rinkodara ir pardavimų vadyba“ buvo vykdomos pirmą kartą, jomis  taip pat labai domėtasi: „Akivaizdu, kad ūkininkams svarbios ūkio plėtros galimybės, jie nori sužinoti verslo planų, projektų įgyvendinimo niuansus, ūkio rinkodaros subtilybes bei naudą“.

Siekiama didinti gebėjimus, tobulinti kompetencijas

Mokymų programos parinktos siekiant, kad kursus išklausę dalyviai gebėtų įgyvendinti ir ekonomiškai vertinti inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje, kituose bioekonomikos versluose ir kaimo vietovėse.

Svarbu ir tai, kad jie gebėtų teikti pasiūlymus dėl kokybiško maisto tiekimo grandinių organizavimo ir finansinio jų pagrindimo bei rizikų valdymo, o taip pat atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas, efektyviau naudoti išteklius ir įgyti naujų žinių perėjimui prie klimato kaitai atsparių technologijų.

„Kai kuriems dalyviams pavyko patobulinti ne tik apskaitos, finansų ar mokestines kompetencijas, bet ir artimiau susipažinti su išmaniųjų technologijų galimybėmis. Mat dauguma ūkininkų buvo pratę prie gyvo bendravimo, tačiau išbandžius nuotolinį mokymo būdą, sulaukėme tik teigiamų atsiliepimų. Dalyviai džiaugėsi sutaupę laiką, skirtą kelionei į mokymus, ir sumažinę finansines išlaidas bei galimybe praturtinti žinias, pasitobulinti kvalifikaciją, neišeinant iš namų ar darbo vietos“, – pasakojo D. Montvydaitė. 

Jos teigimu, mokymai galėtų persikelti į skaitmeninę erdvę ne tik laikinam periodui, o  naudojimasis nuotolinėmis mokymo platformomis tik prisidėtų prie sektoriaus vystymosi.

VDU vykdomas projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.

Nuolatiniai pokyčiai verčia atnaujinti žinias

„Siekiant išsaugoti ūkininkavimo tradicijas ir žemės ūkio verslo tvarumą ilgalaikėje perspektyvoje, šiame sektoriuje dirbantiems asmenims būtina nuolat atnaujinti žinias ir gebėjimus“, – akcentuoja VDU atstovė.

Pastaraisiais metais pakeista žemės ūkio verslo subjektų apmokestinimo sistema, didėja poreikis inovatyviai plėtoti verslą, valdyti finansinę riziką. Pradėta įgyvendinti išmanioji mokesčių sistema reikalauja naujų žinių ir gebėjimų apskaitos tvarkymui informacinių technologijų pagalba.

Pasak D. Montvydaitės, šiais metais bus organizuojami mokymai pagal šias programas: „Žemės ūkio įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymo ir apmokestinimo aktualijos“, „Ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymas ir apmokestinimo aktualijos“, „Mokesčių ir įmokų naujovės (ūkininkams)“ bei „Žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų mokesčių apskaičiavimas ir pajamų deklaravimas“.

Prof. dr. Astrida Miceikienė, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė, pabrėžia, kad VDU ŽŪA jau daugiau nei dvidešimt metų rūpinasi agroverslo vadovų ir darbuotojų kompetencijų tobulinimu. Akademijos dėstytojai ir mokslininkai, pripažinti Lietuvoje ir tarptautiniu lygiu savo srities ekspertai perduoda šio sektoriaus atstovams naujausias žinias, padedančias agroverslui vystytis ir išlikti konkurencingu. 

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ bus priimamos 2 mėnesius, iki spalio 30 d., o šiam paraiškų etapui skirta 2 261 841 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.

Mokymai, kurie galės būti finansuojami, turės būti vykdomi pagal neformalią Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir (arba) neformaliojo žemdirbių tęstinio mokymo programas, kurios yra įtrauktos į viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymo programų sąvadą (toliau – Sąvadas). Atkreipiame dėmesį, kad jeigu paraiškos teikimo metu planuojama mokymo kursus organizuoti pagal naujas, neįtrauktas į Sąvadą mokymo programas, jos turi būti pateiktos Agentūrai derinti ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki mokymo kursų pradžios. Teikiant naujas, neįtrauktas į Sąvadą mokymo programas paraiškoje nurodomas programos pavadinimas ir akademinių valandų skaičius.

a

Facebook komentarai