Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Keletas svarbių aktualijų, kurias privalo žinoti pajamas deklaruojantys ūkininkai

Autorius: Agroeta
Keletas svarbių aktualijų, kurias privalo žinoti pajamas deklaruojantys ūkininkai
Keletas svarbių aktualijų, kurias privalo žinoti pajamas deklaruojantys ūkininkai
Printer Friendly, PDF & Email

(Kaunas, balandžio 16 d.) Šiandien aptarsime keletą aktualių, žemės ūkio veiklai būdingų gyventojų pajamo mokesčio nuostatų, kurias turi žinoti pajamas deklaruojantys ūkininkai.

2018 metais įsigaliojusiuose Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) pakeitimuose suteikta teisė gyventojams vykdantiems individualią veiklą iki šio Įstatymo įsigaliojimo GPMĮ 181 nustatyta tvarka sukauptais mokestiniais nuostoliais dengti visų rūšių vykdomos individualios veiklos pajamas, išskyrus 2018 m. mokestinį laikotarpį uždirbtas apmokestinamąsias pajamas iš žemės ūkio veiklos, kurios šį 2018 m. mokestinį laikotarpį gali būti dengiamos tik ankstesniais nuostoliais iš šios veiklos. Pakeitimai įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d.bei nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių gyventojų pajamų mokestį, išskyrus apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamų mokestį, mokėtiną nuo individualios žemės ūkio veiklos pajamų.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. A klasės pajamoms priskirtos iš individualią veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo, tame tarpe ir ūkininko, už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą gautos pajamos. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai ūkininkas išmokėjo kitam gyventojui pajamas už nuomojamą žemės sklypą, ūkininkas privalės apskaičiuoti GPM, jį išskaičiuoti iš nuomos pajamų ir sumokėti į biudžetą 15 proc. tarifu. Apskaičiavimas būtų toks: tarkime pagal sutartį ūkininkas už nuomojamą žemę turi mokėti 300 Eur. Išmokėdamas žemės savininkui (nuomotojui) nuomos pajamas, ūkininkas apskaičiuoja žemės nuomotojui priklausantį mokėti GPM - 300 x 15 proc. = 45 Eur. GPM ūkininkas perveda į Vlastybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, o žemės nuomotojui išmoka 255 Eur.  Ūkininko leidžiami atskaitymai yra 300 Eur.

Tos pačios nuostatos taikomos ir kito, nekilnojamojo pagal prigimtį turto nuomai.  Pavyzdžiui, ūkininko iš kito fizinio asmens išsinuomoto sandėlio nuomai.

Jeigu ūkininkas sumoka už nuomotoją gyventojų pajamų mokestį ir vis tiek išmoka sutartyje visa nurodytą sumą nuomotojui, tuomet ūkininkui, suma viršijanti sutartyje nurodytą sumą, yra neleidžiami atskaitymai. Pavyzdžiui, žemės nuomos sutartyje nurodyta 300 Eur suma, ūkininkas išskaičiuoja ir VMI sumoka 45 Eur gyventojų pajamų mokesčio už nuomotoją ir nuomotojui išmoka 300 Eur. Šiuo atveju ūkininko leidžiami atskaitymai yra 300 Eur, neleidžiami atskaitymai yra 45 Eur.

Naujoje Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo redakcijoje atsisakyta nuostatos, kad individualios veiklos pajamos, gautos iš darbdavio, priskiriamos A klasės pajamoms. Nuo 2018-01-01 individualios veiklos pajamos, gautos iš darbdavio priskiriamos B klasės pajamoms. Pakeitimas ypač aktualus ūkininkams, dirbantiems kooperatinėse žemės ūkio bendrovėse ir parduodantiems savo užaugintą produkciją arba teikiantiems žemės ūkio veiklos paslaugas toms bendrovėms.

Jei ūkininkas naudojo žemės ūkio techniką žemės ūkio veiklai vykdyti, ir tai patvirtina pateikta deklaracija FR0457 (individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracija), tokio turto pardavimo pajamos už parduotą žemės ūkio techniką priskiriamos individualios veiklos pajamoms ir apmokestinamos kaip individualios veiklos turto pardavimo pajamos. Vadinasi, tokios pajamos apmokestinamos atskirai nuo pajamų iš žemės ūkio veiklos, nuo 2018-01-01 taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, mokėtiną pajamų mokesčio sumą apskaičiuojant GPMĮ 182 str. 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka atimant pajamų mokesčio kreditą. Jos deklaruojamos atskira eilute metinėje GPM deklaracijoje, atskirai nuo žemės ūkio veiklos pajamų.

Miškininkystės veikla nepriskiriama žemės ūkio veiklai, todėl ūkininko gautos pajamos už parduotą nenukirstą mišką ir/ar apvaliąją medieną, priskiriamos jo, kaip gyventojo pajamoms, arba kaip asmens, vykdančio individualią miškininkystės veiklą apmokestinamoms pajamoms.

  • Jeigu ūkininkas vykdo individualią miškininkystės veiklą, t. y. jis yra įregistravęs veiklą 02.01 kodu – „Miškininkystė ir medienos ruoša", tai gautos pajamos už medienos pardavimą apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos, taikant 15 proc. GPM tarifą ir mokesčio kreditą.
  •  Jeigu ūkininkas neįregistravęs miškininkystės individualios veiklos, tuomet šios veiklos pajamos už parduotą nenukirstą mišką ir/ar apvaliąją medieną apmokestinamos kaip atsitiktinės pajamos - 15 proc. pajamų mokesčiu. GPM mokamas nuo skirtumo tarp pardavimo pajamų ir įsigijimo kainos, jeigu tas skirtumas viršija 2 500 eurų.

prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 
Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė

Facebook komentarai