Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Javapjūtės rezultatai: gausus derlius ir nebloga kokybė

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Įprastu laiku prasidėjusi šiųmetė javapjūtė kai kuriuose ūkiuose baigėsi viena ‒ dviem savaitėmis anksčiau nei įprastai ir truko gerokai trumpiau, lyginant su 2017 metais, kai derlius iš laukų buvo gabenamas iki rugsėjo pabaigos. Nors kai kuriose Lietuvos vietovėse žemdirbiai patyrė nuostolių dėl šalto pavasario, taip pat javus išguldė liūtys ar kruša, bet meteorologinės sąlygos javapjūtei buvo labai palankios.

Žieminiai javai ir rapsai peržiemojo puikiai, tačiau kai kuriuose ūkiuose dėl sėjomainos neiššalo praeitų metų derliaus likučiai, todėl rapsuose nustatytas didesnis javų grūdų kaip priemaišų kiekis.

Augalininkystės tarnybos duomenimis planine tvarka tikrinant grūdus superkančių įmonių veiklą, šiemet supirkimui pristatyta daugiau kaip 20 proc. gausesnis javų grūdų ir rapsų derlius, todėl grūdus superkantys ūkio subjektai rugpjūčio pabaigoje turėjo pristabdyti grūdų priėmimą dėl sandėliavimo vietos stokos. Sprendžiant pagal Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijai (toliau – laboratorija)  pristatytus mėginius, grūdų bei aliejingųjų sėklų kokybė, lyginant su 2019 metais, yra panaši.

Pagal gautą informaciją akivaizdu, kad tarp vežamų į grūdų supirkimo įmones javų vyrauja II‒III kokybės klasės žieminiai ir vasariniai kviečiai. Aiškesnis vaizdas susidaro gavus mėginių kritimo skaičiaus, hektolitro masės ir priemaišų kiekio duomenis, kurie šiais metais yra ypač svarbūs. Tiesa, javų kokybė skirtinguose Lietuvos regionuose skiriasi: dalis derliaus atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus, o dalis grūdų partijų dėl per mažos hektolitro masės (smulkūs grūdai), nepakankamo sukaupto baltymų kiekio ar per žemo šlapiojo glitimo kiekio yra priskiriami III ir net IV kokybės klasėms.

Javapjūtės pradžioje, kai kuriuose ūkiuose buvo nukulti labai smulkūs miežiai. Laboratorija ištyrė mėginį, kuriame gauta net per 70 proc. smulkių, nesubrendusių miežių grūdų, išbyrėjusių per 2,2x20 mm pailgų akučių sietą.

Tenka pažymėti, kad net tame pačiame Lietuvos regione derliaus kokybė yra labai nevienalytė. Pvz., šlapiojo glitimo kiekis kviečiuose vidurio Lietuvos rajonuose svyruoja nuo 14,2iki 35,3 % (I kokybės klasės grūdams reikalaujama ne mažiau kaip 28 %, II klasei – 23 %, o III klasei – 19 %), o baltymų kiekis – nuo itin mažo 8,5 %iki 18,0 %(I kokybės klasės grūdams reikalaujama ne mažiau kaip 13 %, II klasei – 11,5 %, o III klasei – 10,5 %).

Be to, rugpjūtį supirkti rapsai, lyginant su liepos mėnesiu, buvo sausesni: liepą rapsų drėgmės kiekis svyravo nuo 5,2 iki 20,0 %, tuo tarpu rugpjūtį buvo 5,0–15,1 % (I kokybės klasės rapsams reikalaujama ne daugiau kaip 15 %, o II klasės – ne daugiau kaip 22 %).

Iki rugsėjo pradžios laboratorijasulaukė tiek pat (apie 50 vnt.) šio derliaus arbitražinių grūdų mėginių, kiek ir per praėjusius visus metus: iš jų 48 % kviečių, 36 % rapsų, 12 % žirnių, po 2 % miežių ir rugių. Grūdų augintojus dažniausiai nuvilia kviečių priemaišų kiekiai, glitimo kiekis, kritimo skaičius, drėgmės kiekis; žirnių ‒ priemaišų kiekiai; rapsų ‒ priemaišų kiekiai, drėgmės kiekis, kvapas. Pagal supirkimo standarto reikalavimus I klasės kviečiams turėtų būti:

–          kviečių glitimo kiekis ‒ ne mažesnis kaip 28,0 %, o atliekant tyrimus nustatyta nuo 21,1 iki 30,3 %;

–          kviečių baltymų kiekis ‒ ne mažesnis kaip 13,0 %, o atliekant tyrimus nustatyta nuo 11,1 iki 14,1 %;

–          kviečių kritimo skaičius ‒ ne mažesnis kaip 220 s, o atliekant tyrimus nustatyta nuo 214 iki 367 s.

Rapsų sėklų kokybė šiemet ne tokia prasta kaip manyta. Aliejaus kiekis superkamuose rapsuose svyruoja nuo 35,3 iki 51,0 %. Ūkininkai nusimena, kai aliejaus kiekis nesiekia 40 %, nes tokio kiekio reikia I kokybės klasės rapsams. II kokybės klasei turi būti ne mažiau kaip 38 % aliejaus.

Tiriant žieminių rapsų, užaugintų Augalininkystės tarnybos veislių tyrimo skyriuose, mėginius pastebima, kad aliejaus rapsai tikrai sukaupė šiek tiek daugiau: 2019 metais jo kiekis daugeliu atveju svyravo tarp 43–46 %, o šiemet dažniausiai randama nuo 45 iki 50 %. Tai labai geras rapsų kokybės rodiklis, nes jis atitinka I kokybės klasės (daugiau nei 40 %) reikalavimus.

Augalininkystės tarnyba sulaukia grūdų augintojų skundų dėl to, kad  grūdus superkančių ūkio subjektų laboratorijos vengia pateikti grūdų mėginius grūdų pardavėjams, todėl dar kartą primena, kad kilus nesutarimui tarp grūdų pardavėjo ir supirkėjo, grūdus superkančių ūkio subjektų laboratorijos privalo tinkamai paimti ir suformuoti grūdų arbitražinius mėginius bei užpildyti, abiejų šalių parašais patvirtinti Grūdų ėmimo aktą ar kitą grūdų priėmimo / svėrimo / grąžinimo dokumentą (toliau – Grūdų ėmimo dokumentas) vadovaujantis Grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 239 „Dėl Grūdų ir (arba) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Facebook komentarai