Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Inovacijos ryšiams tarp ūkininkų ir vartotojų

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email
(Vilnius, rugpjūčio 25 d.) Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas informuoja, kad pradeda vykdyti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos Profesinio mokymo ir informavimo veiklos „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ srities projektą „Dvišalis bendradarbiavimo tinklas“.
Projekto tikslas – sukurti dvišalį bendradarbiavimo tinklą, veikiantį visos Lietuvos mastu, kuris padėtų Lietuvos ūkininkams užmegzti tiesioginius ryšius su jų gaminamų produktų bei teikiamų paslaugų galutiniais vartotojais ir taip padidintų jų kuriamą pridėtinę vertę.
Projekto metu bus sukurta ir įdiegta organizacinė inovacija - bendradarbiavimo platforma, kuri koordinuos tinklo veiklą tarp alternatyvių žemės ūkio paslaugų teikėjų, Lietuvos ūkininkų ir vartotojų. Bus skatinami pirmieji ūkininkų bendradarbiavimo su vartotojais veiksmai, adaptuojant jiems vietine rinka pagrįstą bendradarbiavimo infrastruktūrą. Taip pat numatoma suorganizuoti seminarus ir lauko dienas apie dvišalio bendradarbiavimo tinklo teikiamas galimybes, narystės tinkle privalumus ir nariams keliamus reikalavimus. Projekto trukmė – 2014 m. liepos 1 d. iki  2015 m. birželio 30 d.
Facebook komentarai