Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Ūkių savininkams – mokymai paramos lėšomis

Autorius: Steponas GEDVILA
Ekologiškų produktų žinomumui didinti bei ekologiškų ūkių savininkų mokymams buvo gauta KPP parama. Asociatyvi nuotr.
Ekologiškų produktų žinomumui didinti bei ekologiškų ūkių savininkų mokymams buvo gauta KPP parama. Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Iki spalio pabaigos priimamos paraiškos parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai vykdyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“. Tokia parama pasinaudojusios Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis teigia, kad be paramos jie savo sumanymo – sujungti Lietuvos ekologinių ūkių savininkus, kad šie kartu rūpintųsi savo ūkių produkcijos realizavimu bei produkcijos žinomumu, vargu ar būtų pavykę.

Sujungė bendruomenę

Praėjusiais metais Lietuvos ekologinių ūkių asociacija iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto paramos lėšų sulaukė 34 443 Eur paramos projekto „Gerosios patirties sklaida įgyvendinant KPP priemones ekologinės gamybos ūkiuose ir ekologinio žemės ūkio plėtros galimybės“ įgyvendinimui.

„Šis projektas buvo skirtas pernai mūsų įkurtos parduotuvės žinomumui didinti, ūkininkų informavimui apie galimybes dalyvauti trumposiose maisto tiekimo grandinėse“, – pasakojo S. Daniulis.

Specialistai, lektoriai važinėjo po ekologinius ūkius ir jų savininkus mokė verslo subtilybių, aiškino apie galimybes kartu su kitais ūkininkais dalyvauti trumposiose maisto tiekimo grandinėse, supažindindavo su idėja Kaune bei kituose šalies miestuose įkurti ekologiškų maisto prekių parduotuvių tinklą, kurį valdytų patys ūkininkai, pasakojo, kaip būtų galima išpopuliarinti jų ūkiuose gaminamus ekologiškus produktus.

Apie juos pirkėjams buvo pasakojama ir šeštadieniais įkurto vertingo maisto namuose rengiamose ūkininkų gaminių prezentacijose. Jų metu pirkėjams pristatomi ekologiškų produktų gamintojai, jų produkcija, kad pirkėjai žinotų, kas ir kokią produkciją tiekia prekybai.

Šiuo metu savo parduotuvėje ūkininkai siūlo labai platų prekių asortimentą, pradedant bulvėmis, morkomis, žolelių arbatomis, ekologiškais vaisiais, medumi, sėklomis ir baigiant kokybiška mėsa. Produktus parduotuvei tiekia daugiau kaip 30 šalies ekologinių ūkių.

Be paramos – nė žingsnio

Pasak Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininko S. Daniulio, jų projektas „Gerosios patirties sklaida įgyvendinant KPP priemones ekologinės gamybos ūkiuose ir ekologinio žemės ūkio plėtros galimybės“ buvo įgyvendinamas kartu su kitu iš KPP programos lėšų finansuojamu projektu.

„Mūsų įgyvendinto projekto nauda didelė – sujungėm ūkininkus į vieną bendruomenę, tokiu būdu atsirado galimybės atidaryti parduotuvę. Dabar galime pateikti vartotojui aukštesnės pridėtinės vertės produktus už mažesnę kainą – tiesiai iš ūkių, be jokių tarpininkų“, – teigė S. Daniulis.

Anot jo, be paramos tokių projektų nebūtų buvę galimybių įgyvendinti, nes yra labai sudėtinga ūkininkus įtikinti dalyvauti tokiuose projektuose, juos supažindinti su ta praktika, kokia yra taikoma kitose šalyse, net būtų buvę sudėtinga išviešinti informaciją apie jų ne tik parduotuvę, bet ir nedidelį kartu su ja įkurtą logistikos centrą. Patys ūkininkai tokioms reikmėms skirti pinigų negali, nes ir taip kai kurie vos galą su galu suduria. „Tai žingsnis ekologiškų ūkių savininkų kooperacijos link“, – aiškino S. Daniulis. 

Renginiai – ir nuotoliniu būdu

Parama  pagal KPP veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ teikiama parodomiesiems bandymams rengti (įrengti ir vykdyti), informavimo renginiams organizuoti skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros sektoriuose.

Paraiškas gali teikti mokslo ir studijų institucijos bei profesinio mokymo įstaigos, taip pat kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Mokymai turi būti skirti ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ar miškų ūkio veikla, įregistravusiems valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre,  taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, tradiciniams amatininkams.

Informavimo renginiai gali būti organizuoti tiesioginio kontakto su paramos gavėjais būdu (ūkininko ir (arba) miško valdytojo ūkyje, įmonėje, auditorijoje ir pan.). Naujai patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse nauja tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino, ekstremaliosios situacijos ar nenugalimos jėgos (force majeure) atvejais, užtikrinant kontrolės galimybę atsakingoms institucijoms, suteikta galimybė renginius organizuoti įvairiais nuotoliniais būdais (interneto telefonijos tinklo ir per kompiuterines programas „Skype“, „Viber“ ir kt. programas).

Per paraiškų teikimo laikotarpį pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip 3 paramos paraiškas parodomiesiems projektams įgyvendinti pagal gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir miškų ūkio sektorius.Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 2 303 449 Eur iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto paramos lėšų. Vienam projektui įgyvendinti galės būti skirta iki 150 000 Eur su PVM, finansuojant iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos lėšomis galės būti kompensuojamas darbo užmokestis arba atlygis lektoriams, seminarų, lauko dienų, grupės susitikimų, konferencijų organizavimas arba seminarų, lauko dienų, konferencijų, grupės susitikimų paslaugų pirkimas, kelionės ir (arba) transporto (nuomos ir kitos transporto išlaikymo), komandiruočių (kai į komandiruotes vyksta pareiškėjo darbuotojai) išlaidos, parodomojo bandymo įrengimas ir vykdymas arba parodomojo bandymo įrengimo ir vykdymo paslaugos pirkimas pagal parodomojo bandymo metodiką, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų lauko dienos ir (arba) seminaro, ir (arba) kitų informavimo renginių dalyviams gamyba, projektui viešinti skirto informacinio straipsnio parengimas, lankstinuko, rekomendacijų galutiniams naudos gavėjams parengimas ir leidyba, paramos viešinimo išlaidos, taip pat netiesioginės išlaidos, tai – darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims (ne daugiau kaip 3 etatai).

a

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA