Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Ūkininkų pensijų perspektyvos: ar senatvė bus ori?

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė
Astrida Miceikienė
Astrida Miceikienė
Printer Friendly, PDF & Email

Lietuvoje įgyvendinus mokesčių ir socialinio draudimo reformą, pakito ir ūkininkų galimybės užsidirbti socialinio draudimo senatvės pensiją. Apie tai pakalbėsime šiandien. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką ūkininkams prievolė mokėti įmokas „Sodrai“ jų pensiniam draudimui yra tik tuomet, kai jų veikla yra pelninga. Jeigu ūkio pajamų mokestiniai rezultatai yra nuostoliai, įmokos „Sodrai“ nemokamos. Tai reiškia, kad tais metais ūkininkas neuždirbo stažo senatvės pensijai gauti.  Senatvės pensijai gauti yra būtinos dvi sąlygos:

- Sukanka senatvės pensijos amžius;

- Turi minimalų 15 metų pensijų draudimo stažą.

Nuo 2012-ųjų senatvės pensijos amžius kasmet didinamas - iki 2026-aisiais pasieks vienodą tiek moterims, tiek vyrams 65 metų ribą. Pilna pensija yra gaunama, kai asmuo turi būtinąjį stažą, kuris yra 35 metai.

Jei po pensijos skyrimo asmuo dirba ar verčiasi kita veikla (pvz. ūkininkauja), dėl kurios moka pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, tuomet kiekvienų metų liepos 1 dieną pensija bus naujinama, įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių. Tam, kad pensija būtų naujinama, prašymų pateikti nereikia.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjai, jeigu jų gaunamų pensijų ir pensinių išmokų suma per mėnesį yra mažesnė negu 95 proc. Lietuvos Respublikos apskaičiuoto minimalaus vartojimo poreikio dydžio (šiuo metu tai yra 238,45 eurai), turi teisę gauti pensijos priemoką. Ši priemoka klientui skiriama be atskiro prašymo. Mažų pensijų gavėjams mokamos priemokos dydis priklauso nuo turimo stažo. Jeigu būtinąjį stažą turinčio žmogaus pensija po atnaujinimo nesiekia 238,45 euro, primokama iki 238,45 eurų. Jei būtinojo stažo žmogus nesukaupė, primokama mažiau. Tada  priemokos dydis priklauso nuo turimo ir būtinojo stažo santykio. 

Taigi, visais atvejais senatvės pensijos dydis priklauso nuo sukaupto draudimo stažo. Ūkininkai turi žinoti, kad nemokant įmokų „Sodrai“, stažas nesukaupiamas. Jeigu ūkio veikla nuostolinga, ūkininkas gali savanoriškai kas mėnesį arba pasibaigus metams sumokėti įmokas „Sodrai“ ir taip sukaupti stažą pensijai.

Į stažą įskaitomi visi kalendoriniai metai, jeigu tais metais priskaičiuota pensijų socialinio draudimo įmokų suma yra ne mažesnė, negu per tuos kalendorinius metus turėjo būti priskaičiuota asmens pensijų socialinio draudimo įmokų suma nuo tais metais galiojančios minimaliosios mėnesinės algos dirbant pagal darbo sutartį per visus mėnesius sumos.

 Į stažą taip pat įskaitomas laikas, per kurį asmenys gavo:

1) ligos (įskaitant mokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ar profesinės reabilitacijos socialinio draudimo išmokas;

2) ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos socialinio draudimo išmokas;

3) nedarbo socialinio draudimo ir dalinio darbo išmokas.

Prisiminkite, net ir vieno mėnesio pritrūkus iki minimalaus stažo reikalavimo, senatvės pensija neskiriama.

Socialinio draudimo pensiją sudaro bendroji ir individualioji dalys. Bendroji dalis finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų. Individualioji dalis mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) biudžeto lėšų.

Senatvės pensijos bendrosios dalies dydis nustatomas pagal bazinės pensijos dydį, atsižvelgiant į asmens įgyto stažo ir būtinojo stažo santykį

Individualioji socialinio draudimo pensijos dalis – socialinio draudimo pensijos dalis, kurios dydis nustatomas pagal per visą pensijų socialinio draudimo laikotarpį už asmenį priskaičiuotų ir (ar) asmens sumokėtų pensijų socialinio draudimo įmokų dydį. Senatvės pensijos individualiosios dalies dydis priklauso nuo sukauptų apskaitos vienetų skaičiaus, kurių apskaičiavimo metodika numatyta Sodros teisės aktuose. 

Taigi, įvertinkite savo orios senatvės galimybes.

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA