Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Sudaryta paraiškų miškų ekosistemoms didinti pirmumo eilė

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Miškų valdytojų paraiškos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateiktos š. m. liepos 15–rugsėjo 14 d., jau surikiuotos į paraiškų prioritetinę eilę.

 Per du paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ rinkimo mėnesius NMA buvo pateiktos 375 miškų valdytojų paraiškos. Bendra paraiškose prašoma paramos suma sudarė 1,86 mln. Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1,09 mln. Eur paramos lėšų.

NMA specialistams atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, paaiškėjo, jog 1 paraiška nesurinko mažiausio būtinojo 30 atrankos balų skaičiaus, tad paraiškų eilėje atsidūrė 374 paraiškos. Iš jų paramos visiškai pakanka finansuoti 81 projekto įgyvendinimą – tai paraiškos, surinkusios 50–55 prioritetinius balus. Paraiškoms, surinkusioms 45 prioritetinius atrankos balus, paramos lėšų pakanka iš dalies. Tokių paraiškų yra 288. NMA, vadovaudamasi Administravimo taisyklėmis, dėl papildomų lėšų skyrimo šioms paraiškoms jau kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, kuri priims sprendimą dėl šių projektų finansavimo.

5 paraiškoms, surinkusioms 35–40 atrankos prioritetinių balų, paramos lėšų nepakako, šios paraiškos toliau nebus vertinamos.

Primename, kad dėl paramos galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Parama teikiama lėšomis bus finansuojamas pamiškių formavimas, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas, nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus, jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA