Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

PVM kompensacinio tarifo pokyčiai ūkininkams

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Astrida Miceikienė
Astrida Miceikienė
Printer Friendly, PDF & Email

Vyriausybė praėjusią savaitę pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui, kad dar daugiau ūkininkų, kurie nėra PVM mokėtojai, iš žemės ūkio produkcijos supirkėjų galėtų gauti PVM kompensacinį 6 proc. priedą. Šis PVM priedas nuo parduotos produkcijos ar suteiktų paslaugų kainos būtų taikomas ūkininkams, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įsiregistravusiems kompensacinio PVM gavėjais, kurių registruotas žemės plotas (nuomojamas ir nuosavas) neviršija 20 hektarų ir jie nėra registruoti/neturi būti registruoti PVM mokėtojais. 

Šiuo metu galioja reikalavimas, kad kompensacinio PVM gavėjais gali registruotis tie ūkininkai, kurių registruotas žemės plotas neviršija 7 hektarų.

Asmuo, kuris Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka yra įregistravęs ūkininko ūkį, ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, gali būti registruojamas tik tokiu atveju, jeigu jo ir visų jo ūkio partnerių (ūkininko sutuoktinio, pilnamečių šeimos narių ar kitų fizinių asmenų, kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį), atlygis per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą Lietuvoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas yra mažesnis kaip 45 000 eurų.

Norint užsiregistruoti šio priedo gavėju reikia:

Mokesčių administratoriui, tai yra VMI, pateikti prašymą įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema/išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, REG815 forma.

Mokesčių administratorius, gavęs užpildytą prašymą, per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos po prašymo gavimo dienos, sutikrina jame nurodytus duomenis su kitais registrais, kaip antai su Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų sąrašu, Ūkininkų ūkių registru, Gyventojų registru, Įregistruotų ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, sąrašu, Akcizų informacine sistema ir kita, ir, įsitikinęs, kad prašyme nurodyti duomenys yra teisingi, o fizinis asmuo atitinka visus nustatytus reikalavimus, priima sprendimą įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema/neregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, suteikia kodą ir per 1 darbo dieną nuo teigiamo sprendimo priėmimo parengia Įregistravimo ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, pažymą. Įregistravimo pažymoje yra nurodomas suteiktas kodas.

Fiziniai asmenys, įregistruoti ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, savo patiektą produkciją ir/ar suteiktas paslaugas turi apskaityti, atsižvelgdami į Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos produkcijos ir/ar suteiktų paslaugų apskaitos taisyklėse pateiktas rekomendacijas.

Ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įgyja teisę už tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas gauti 6 procentų kompensacinio dydžio priedą (kompensacinio priedo dydis apskaičiuojamas nuo pirkėjų (klientų) mokamo atlygio (išskyrus patį kompensacinį priedą) už ūkininkų tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas). Šį priedą turi mokėti iš tokio ūkininko produkciją ar paslaugas perkantys pirkėjai, kiti ūkininkai ar įmonės. Jie sumokėtą priedą susigrąžina iš valstybės.

Gauto priedo ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, į biudžetą neturi mokėti, tačiau neturi teisės įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM traukti į PVM atskaitą.

Dauguma ES taiko panašius PVM kompensacinius mechanizmus (žr. lentelę).

a

 

Facebook komentarai

bas

a