Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Pieno įstatymas: sektoriaus atstovai pasigenda skaidraus dialogo su ministerija

Autorius: ELTA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Pieno taryba nepritarė Žemės ūkio ministerijos parengtam vadinamojo Pieno įstatymo pakeitimo projektui dėl sąžiningos konkurencijos bei vartotojų interesų pažeidimų. Taip pat reiškiamas susirūpinimas, kad nuo teisėkūros proceso gali būti nušalinta Vyriausybė, nes jai ministerija yra nusiuntusi kitą projekto redakciją.

Pasak Pieno tarybos pirmininko, „Vilkyškių pieninės“ generalinio direktoriaus Gintaro Bertašiaus, rinkos dalyviams pateiktas ministerijos projektas galimai prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintiems ūkinės veiklos laisvės ir lygiateisiškumo principams bei Europos Sąjungos teisės aktams.

„Projekte pateikiamos nuostatos diskriminuoja Lietuvoje registruotus žalio pieno pirkėjus prieš užsienio supirkėjus, todėl pažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvę“, - sako G. Bertašius.

Taip pat kritikuojama nuostata žalią pieną parduodančius asmenis skirstyti į grupes, pagal tai nustatant vienodą žalio pieno supirkimo kainą. Tai esą pažeidžia ūkinės veiklos laisvę bei vartotojų interesus. Be to, siūlomas reguliavimas dėl reikalavimo pagrįsti žalio pieno pirkimo kainos mažinimą riboja rinkos dalyvių galimybes laisvai derėtis dėl pieno supirkimo kainų.

Pasak Pieno tarybos vadovo, dauguma žemdirbiams ir žemės ūkio bendrovėms bei kooperatyvams atstovaujančių organizacijų, pieno perdirbimo įmonių atstovai siūlo įstatymo projektą tobulinti.

 „Tikimės, kad bus atsižvelgta į visų socialinių partnerių išreikštą poziciją ir bus priimti racionalūs sprendimai, kurie užtikrins tvarią viso pieno sektoriaus ateitį“, - sako G. Bertašius.

Pasak jo, dar daugiau nerimo kelia tai, kad Žemės ūkio misterija Vyriausybei jau yra išsiuntusi derinti visai kitą Pieno įstatymo redakciją, nei tą, kurią Pieno taryboje svarstė socialiniai partneriai.

Baiminamasi, kad tolesniame teisėkūros procese Seime atsidurs būtent ta Pieno įstatymo redakcija, kuri nebuvo derinta Vyriausybėje.

Pieno taryba jau du kartus yra nusprendusi, kad Pieno įstatymas apskritai turi būti atšauktas, kadangi jis neatitinka pieno sektoriaus dalyvių lūkesčių ir poreikių, todėl nėra veiksnus.

Nuo 2002 metų Pieno taryba veikia kaip patariamoji institucija prie Žemės ūkio ministerijos. Taryba lygiateisės trišalės partnerystės pagrindu sudaryta iš pieno gamintojų, perdirbėjų, valstybės bei mokslo institucijų ir įstaigų atstovų. Jai pavesta stebėti ir analizuoti pieno sektoriaus pokyčius bei teikti pasiūlymus ministerijai ir kitoms susijusioms institucijoms dėl padėties sektoriuje gerinimo.

Facebook komentarai