Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Paramos intensyvumas bendradarbiaujantiems – net iki 70 proc.

Autorius: Steponas GEDVILA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d. smulkieji ūkiai, miško valdytojai, kaimo vietovėje veikiančios labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys gali teikti bendradarbiavimo paraiškas paramai gauti. Svarbu, kad tais atvejais, kai verslo planas įgyvendinamas smulkiesiems ūkininkams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose, numatyta kompensuoti net iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidų.

„Pasinaudojus šia parama palengvėja, pagreitėja kasdieniniai ūkio  darbai, taip pat būna, kad pagražėja ir gyvenamoji aplinka, pagerėja buities sąlygos, paslaugų kokybė (turizmo sektoriuje). To tikrai daugelis ūkininkaujančių ar kaime užsiimančių verslu nebūtų  galėję padaryti savomis lėšomis“, – tvirtina Nomeda Padvaiskaitė, Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė.

Skatina naudotis parama

„Reikia naudotis parama, o tiems, kas dar jauni, tai ypač. Kam vargti su sena technika, jei  gali dirbti su nauja“, – įsitikinusi Molėtų rajone ūkininkaujanti mišraus smulkaus ūkio savininkė Rima Liubertienė. Kartu su giminaičio Gintaro Liuberto ūkiu jie bendrai užsiima pienininkyste, o gyvulių pašarui sėja  ir javų.

Abu ūkiai dirba apie šimtą hektarų žemės, o pagrindines pajamas sukaupia iš parduodamo pieno. R. Liubertienė pasakoja pienininkyste užsiimanti beveik dešimt metų, tačiau tik prieš penketą metų ryžosi pirmą kartą kreiptis dėl paramos smulkiesiems ūkiams. Šiandien pripažįsta, jog tuomet nuogąstavo be reikalo: „Ūkį vis tiek reikia prižiūrėti, deklaruoji plotus, o kai gauni dar ir paramą, tai čia liuksas! Kaip pasakyti kitiems, kaip įtikinti, kad nebijotų?!“

„O kai vieną kartą paėmėme, žinote, kaip būna: kartą paragavęs negali sustoti“, –  juokiasi ūkininkė, prieš porą metų besikreipusi ir dėl paramos smulkiųjų ūkių bendradarbiavimui.   

Priežastis paprasta – stiprėjant abiem Liubertų ūkiams turimų senų traktorių pradėjo nebeužtekti, tad kartu nutarė įsigyti naują. Parama viliojo ir tuo, kad jos projektams taikomas net iki 70 proc. intensyvumas.

„Pinigai uždirbami, o sveikata yra brangiau už viską. Su nauju traktoriumi ir darbas gi kitoks, daugiau, greičiau padarai, ir galvos nesuki“, – sako ūkininkė, ypač džiaugdamasi traktoriuje esančiu oro kondicionieriumi. „Siūlyčiau visiems, kas tik gali, naudotis  parama“. 

Parengti paraiškos dokumentus ūkininkams padėjo Utenoje įsikūrusi firma, o trūkstamų  lėšų naujam, per 60 tūkst. eurų kainavusiam traktoriui įsigyti skolino kredito unija. Nepilnamečius vaikus auginančiai jaunai šeimai tai didelė finansinė pagalba. 

Sustiprinę ūkius nauja technika, ūkiai padidino ir savo vertę: prisiaugino daugiau pieninių karvių, išsinuomojo daugiau žemės, pašarams pasėjo daugiau javų.

„Pakėlėme ūkio vertę ir dabar turime tai išlaikyti, nenusmukti žemiau, turime išlaikyti tuos pakeltus žemės ūkio valdos ekonominio dydžio procentus, išreikštus produkcijos standartine verte, “, – pabrėžia R. Liubertienė.

Įgyvendinant paramos projektą, akcentuoja ji, svarbiausia kiekvienais metais viską daryti tiksliai taip, kaip reikia, kaip esi susiplanavęs: „Jeigu sumažės produkcijos standartinė vertė, taigi reiks grąžinti paramą. O čia jau ne juokas. Labai svarbu žiūrėti, kad viskas būtų įgyvendinta“.

Paraišką reikia teikti kartu su partneriais

ŽŪM atstovė atkreipia dėmesį, kad smulkieji ūkininkai, pasinaudoję šia parama, gali įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, susijusios su žemės ūkio produktų gamyba, naujų technologinių įrenginių, kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtos projekto reikmėms. Be to, galima gauti kompensaciją ūkio paskirties naujų pastatų statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui.

Paraiškos priimamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui.“

Vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 90 tūkst. Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. Eur.

Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais, kurie užsiima ta pačia veikla (pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais).

Kompensuojama: einamosios bendradarbiavimo (t. y. susitikimų organizavimo ir pan.). išlaidos), nauja žemės ūkio technika ir įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba, naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, nauji technologiniai įrengimai, nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms ir kita.

a

Facebook komentarai