Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Nuo prmadienio galima teikti paraiškas dėl ūkinių gyvūnų įsigijimo

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Kiaulių laikytojai, dėl afrikinio kiaulių maro atsisakę kiaulių auginimo, jau nuo pirmadienio ir iki rugpjūčio 31 d. kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą ūkiniams gyvūnams, išskyrus kiaules, įsigyti. Šiai pagalbai iš viso skiriama 200 tūkst. Eur.

„Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc. prašomos pagalbos sumos, bet ne daugiau kaip 2 tūkst. eurų vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų per 4 metus“, – teigia Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

Patikslintose Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklėse tinkamais pareiškėjais laikomi tie, kurie:

2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 metais, ir (arba) 2020 metais iki paraiškos pateikimo dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo (Aprašas) nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (CDB), ir vykdydami VMVT nurodymus paskerdė, nugaišino ir sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro (AKM), arba patys atsisakė auginti kiaules jas visas išskersdami ar nugaišindami;

pranešė apie AKM įtarimą (jeigu taikoma), sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas, nugaišinamas arba nugaišusias kiaules laboratorijoje dėl AKM;

įsipareigojo 4 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;

įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos Aprašo nustatyta tvarka suženklino ir įregistravo CDB;

nėra gavę valstybės pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinę visą neteisėtos ir nesuderinamos valstybės pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

gavo pagalbą pagal šią priemonę 2018 m. ir (arba) 2019 m., bet bendra gautos pagalbos suma neviršija vienam pareiškėjui galimos pagalbos sumos. Paraiškų teikimo laikotarpiu pareiškėjas gali teikti vieną paraišką, bet ne daugiau kaip keturias paraiškas per 4 metus, jei neviršijama didžiausia nurodyta paramos suma.

Ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidos turi būti patirtos nuo 2019 m. lapkričio 1 d. ir (arba) einamaisiais metais. Paraiškos priimamos savivaldybės administracijoje pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą.

Facebook komentarai