Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Nuo 2021 m. gyventojų nekilnojamasis turtas apmokestinamas pagal naujai patvirtintas vertes

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Lietuvos gyventojų turimas nekilnojamasis turtas tam tikrais atvejais apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu.

Didžiajai daliai nekilnojamojo turto apmokestinimo taikomas masinio vertinimo būdu nustatytos turto mokestinės vertės. Masinio vertinimo būdu vertinamas komercinio naudojimo nekilnojamasis turtas, gyvenamosios, sodų, garažų (automobilių garažų, atvirų ar uždarų požeminių, antžeminių automobilių saugyklų, elingų) ir pagalbinio ūkio (namų ūkio pastatų, esančių privačiame namų valdos žemės sklype, ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties žemės sklype, sodo sklype ir skirtų ten gyvenančių žmonių būtiniausioms nuolatinėms reikmėms) paskirties nekilnojamasis turtas.

Nekilnojamasis turtas, naudojamas žemės ūkio veklai, nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas. Taip pat neapmokestinamas šis turtas – fiziniams asmenis nuosavybės teise priklausančių ar jų įgyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendra vertė neviršija 150 000 eurų, o asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo nekilnojamojo turto bendra vertė, neviršijanti 200 000 eurų.

Mokestis taikomas gyventojams nuosavybės teise priklausančių ar jų įgyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių mokestinės vertės daliai, viršijančiai:

1) neapmokestinamąjį dydį – 150 000 eurų, tačiau neviršijančiai 300 000 eurų, taikomas 0,5 proc. mokesčio tarifas;

2) 300 000 eurų, tačiau neviršijančiai 500 000 eurų, taikomas 1 proc. mokesčio tarifas; 500 000 eurų, taikomas 2 proc. mokesčio tarifas.

Asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo aukščiau minėto turto mokestinės vertės daliai, viršijančiai:

1) neapmokestinamąjį dydį (200 000 eurų), tačiau neviršijančiai 390 000 eurų, taikomas 0,5 proc. mokesčio tarifas;

2) 390 000 eurų, tačiau neviršijančiai 650 000 eurų, taikomas 1 proc. mokesčio tarifas; 650 000 eurų, taikomas 2 proc. mokesčio tarifas.

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, jog Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-442 patvirtinti Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijų ir Lietuvos Respublikos teritorijos nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentai. Todėl, nuo 2021 m. sausio 1 d. juridiniai ir fiziniai asmenys nekilnojamojo turto mokestį už nekilnojamąjį turtą, vertinamą masiniu būdu, apskaičiuoja pagal Valstybės įmonės „Registrų centras“ nustatytas naujas mokestines vertes. Nekilnojamojo turto mokestinę vertę galima sužinoti VĮ „Registrų centras“ svetainėje.

Žinotina, kad nekilnojamojo turto mokestine verte gali būti laikoma nekilnojamojo turto  vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, jeigu šis individualus vertinimas buvo atliktas taikant Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme nurodytus nekilnojamojo turto vertės nustatymo metodus, turto vertintojo nustatyta (patvirtinta) nekilnojamojo turto mokestinė vertė daugiau kaip 20 procentų skiriasi nuo šio nekilnojamojo turto vertės, nustatytos atlikus individualų vertinimą, ir nekilnojamojo turto individualaus vertinimo ataskaita atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus. Todėl tie mokesčių mokėtojai, kurių netenkina VĮ „Registrų centras“ naujai nustatyta mokestinė vertė, turi teisę teikti prašymą su nekilnojamojo turto individualaus vertinimo ataskaita per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio pradžios (iki kovo 31 dienos), kad šio turto verte būtų laikoma vertė, nustatyta atlikus to turto individualų vertinimą. Šiuos prašymus VĮ „Registrų centras“ išnagrinėja ir sprendimą priima per keturis mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. VĮ „Registrų centras“ sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai, jog nekilnojamojo turto mokesčio neapmokestinamasis dydis taikomas individualiai kiekvienam fiziniam asmeniui, fiziniai asmenys, turintys nekilnojamojo turto, kuris buvo įgytas, pasistatytas ar yra įsigyjamas santuokoje, tačiau Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisė įregistruota tik vieno iš sutuoktinių vardu, ir norintys pasinaudoti taikoma individualia NT neapmokestinamąją verte, turi kreiptis į VĮ „Registrų centras“ bet kurį teritorinį padalinį su prašymu, pateikiant abiejų sutuoktinių pasirašytą sutikimą dėl juridinio fakto apie bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę įregistravimo. Neįregistravus bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės Nekilnojamojo turto registre, VMI prie FM preziumuos, jog NT nuosavybės teise priklauso tik vienam iš sutuoktinių ir mokestį apskaičiuos tik tam vienam fiziniam asmeniui, t. y. NT vertė nebus dalinama sutuoktiniams lygiomis dalimis.

Facebook komentarai

b