Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Mokesčių lengvatų peržiūra: kokių tikslų reikia siekti?

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Astrida Miceikienė
Astrida Miceikienė
Printer Friendly, PDF & Email

Vyriausybė užsimojo peržiūrėti visas mokesčių lengvatas. Noras gal ir geras, tačiau ar peržiūra ką nors pakeis? Reikia ne peržiūrėti, o argumentuotai įvertinti ir pagrįsti kiekvienos mokesčio lengvatos ekonominę, socialinę, aplinkosauginę naudą ar žalą ir jos perspektyvumą. Jeigu žiūrima tik iš vienos pozicijos – kaip surinkti daugiau lėšų į valstybės biudžetą dėl mokesčių lengvatų panaikinimo, toks požiūris yra siauras ir neadekvatus vykstantiems ekonominiams, socialiniams, aplinkosauginiams procesams šalyje ir pasaulyje.

Mokesčių lengvatų peržiūra turi būti atliekama atsižvelgiant į joms keliamus tikslus, poveikį verslui, visuomenei ir valdžios biudžeto pajamoms. Svarbu, kad politikai, priimantys sprendimus dėl naujų lengvatų atsiradimo arba esamų panaikinimo, turėtų kuo išsamesnę informaciją apie lengvatų taikymą, jų poveikį ekonomikai, socialinei politikai ir dabartiniu metu itin aktualiam reiškiniui – poveikiui aplinkosaugai ir klimato kaitos padarinių švelninimui.  

Vertinant mokesčių lengvatas turi būti atsižvelgiama į tai, ar lengvata:

Taikoma tikslingai. Lengvatos turėtų būti skiriamos toms verslo sritims, kurių vystymui valstybėje skiriamas  prioritetas ir ateityje duos valstybei didžiausią mokestinę gražą; toms gyventojų grupėms, kurios yra socialiai pažeidžiamos (pvz., dirbantys neįgalūs asmenys) arba yra numatyti jų skatinimo per mokesčių lengvatas tikslai (pvz. gimstamumo didinimas, parama jaunoms šeimoms).

Efektyvi. Mokesčių lengvatos turi duoti numatytą ekonominę, socialinę ar aplinkosauginę naudą.

Pagrįsta. Mokesčių lengvatos turėtų būti pagrįstos išsamia susijusių išlaidų ir naudos analize.

Praktinė. Lengvatos dydis turėtų būti adekvatus, o jos administravimo kaštai turi būti maži. Mokesčių lentvata yra tm tikra subsidijos/paramos forma, todėl turi būti vertinama ar mokesčių lengvatos taikymas yra administracine prasme efektyvesnis nei kitų subsidijų/paramos formos, pvz., ar paprasčiau mažas pajamas gaunantiems asmenims yra taikyti mokesčių lentvatas, ar kitokias finansinės paramos formas.

Skaidri. Visuomenė turėtų matyti, kiek kainuoja mokesčių lengvatos ir kas gauna naudą.

Laikinumas. Mokesčių lengvatos kai kuriais atvejais turėtų būti ribotos trukmės, pvz., jeigu jos skirtos tam tikros verslo srities skatinimui.

Neabejotinai turi būti taikomos mokesčių lengvatos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, prie aplinkosaugos problemų prisidedančioms priemonėms, eksporto skatinimui, verslo konkurencingumui pasaulinėse rinkose remti, investicijoms į šalį pritraukti.

Labai svarbu identifikuoti valstybės prioritetus vystant vienas ar kitas verslo sritis, įvertinti išorės mokestinę aplinką (kitų šalių analogiškoms verslo sritims taikomas lengvatas).

Apibendrinant galima teigti, kad visos mokesčių lengvatos turi būti taikomos derinant valdžios ir verslo, valdžios ir gyventojų interesus, kurie dažnai yra priešingi. Lengvatų taikymui arba jų naikinimui turi būti atliekamas ekonominio, socialinio, aplinkosauginio poveikio vertinimas, modeliuojama pakeitimų įtaka valdžios pajamoms, verslo vystymui, gyventojų pajamoms ir kitiems tikslams.

Facebook komentarai