Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Leidimai ūkininkams įsigyti žymėtą dyzeliną – nuo liepos 7 d.

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Astrida Miceikienė.
Astrida Miceikienė.
Printer Friendly, PDF & Email

Valstybinė mokesčių inspekcija pranešė, kad leidimai ūkininkams įsigyti lengvatinių žemės ūkyje naudoti skirtų gazolių (t. y. žymėtų dyzelinių degalų) naujiems ūkiniams metams bus išduodami nuo liepos 7 d. (mano VMI) portale). Ūkininkams, kurie pageidauja leidimus gauti jau liepos 7 d., rekomenduota pasėlius deklaruoti ne vėliau kaip birželio 23 dieną.

Lengvatinio dyzelino kiekis žemdirbiams nustatomas pagal jų deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus. Be to, ūkininkai gali papildomai įsigyti iki 15 proc. einamaisiais ūkiniais metais priklausančio dyzelino kiekio. Šia lengvata su senuoju leidimu galima pasinaudoti iki šių metų birželio 30 d.

VMI duomenimis, leidimai įsigyti žemės ūkyje naudoti skirto dyzelino praėjusiais metais suformuoti beveik 126,7 tūkst. mokesčių mokėtojų, 2019 metais – 129,1 tūkst.

Vyriausybė pernai patikslino lengvatinio dyzelino įsigijimo žemdirbiams normas, o jos detaliai yra apibrėžtos Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių priede. Vyriausybės nutarimu patvirtintos normos, įsigalios nuo 2021 m. liepos 1 d. Normos pateiktos čia:

a

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad agrosektorius yra labiau pažeidžiamas ir rizikingesnis nei daugelis kitų sektorių. Didelę įtaką šiam sektoriui, ypač augalininkystei, turi gamtos reiškiniai, nekontroliuojamos oro sąlygos, biologinio turto naudojimo ypatumai. Gyvulininkystei didžiausią įtaką daro ligų protrūkiai. Dėl šių priežasčių, taip pat ir dažnų kainų svyravimų rinkoje, ūkių pajamų kitimai agrosektoriuje gali būti labai dideli, dažnai viršija 30 proc., tad sąnaudų mažinimas ar kompensavimas, subsidijavimas įvairiomis formomis ir būdais yra labai svarbus ir būtinas.  Žymėto dyzelino akcizo mažinimas yra viena svarbiausių lengvatų žemės ūkiui.

2019 m. EBPO ataskaitoje, kuri skirta žemės ūkio apmokestinimo analizei, rekomenduojama ateityje palaipsniui žemės ūkio verslui pereiti prie biodyzelino ar kitų alternatyvių energijos šaltinių naudojimo žemės ūkyje, taip užtikrinant tvarų žemės ūkio vystymąsi, mažinant CO2 emisijas.

Tačiau reikia nepamiršti, kad biodegalų naudojimas didina bendrus kaštus ūkiuose. Todėl turi būti priimti sprendimai trumpalaikėje perspektyvoje dėl žemės ūkio produkcijai reikalingo dyzelino akcizo lengvatų taikymo ir ilgalaikėje perspektyvoje – numatant priemones perėjimui prie biodyzelino naudojimo žemės ūkyje skatinimo ir dėl to atsiradusių papildomų kaštų kompensavimo.

Facebook komentarai