Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Laukinės floros ir faunos labui – įstatymų pakeitimai

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Seimo šią savaitę priimti naujos redakcijos Laukinės augalijos (nauju pavadinimu – Laukinių augalų ir grybų) ir Laukinės gyvūnijos įstatymai turėtų padėti užtikrinti geresnę laukinės floros ir faunos apsaugą šalyje. Jie įsigalios 2021 m. gegužės 1 d., jeigu šalies Prezidentas šiems įstatymams pritars.

Pakeistasis Laukinės gyvūnijos įstatymas uždraudžia naudoti laukinių žinduolių, paukščių, roplių ir varliagyvių rūšių gyvūnus cirkuose (šis reikalavimas įsigalios 2021 m. lapkričio 1 d.). Cirkas apibrėžiamas kaip keliaujanti paroda arba kilnojamas žvėrynas, kuriame yra vienas arba daugiau gyvūnų.

Tačiau leidžiama šiuos gyvūnus naudoti pasirodymams vietose, kur gyvūnai laikomi nuolatos ir nekeliauja iš vienos vietos į kitą (pvz., delfinų pasirodymai delfinariumuose), taip pat gali būti leista organizuoti Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nurodytų laukinių gyvūnų rūšių kilnojamąsias parodas.

Kitas svarbus, gamtininkų seniai lauktas pakeitimas – nuostata, kad laisvėje gyvenančius laukinius gyvūnus globos tikslais galima šerti ar lesinti tik Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių nustatytais atvejais ir būdais. Taip siekiama išvengti atvejų, kai pripratinti ir šeriami žmonių laukiniai gyvūnai, ypač paukščiai (pvz., gulbės, antys), lieka žiemoti, ir juos tenka globoti valstybės lėšomis patiriant didelių išlaidų.

Be to, nustatyti ir patikslinti esminiai reikalavimai išduodant su laukiniais gyvūnais susijusius leidimus – įvežti juos į Lietuvą ar iš jos išvežti, juos naudoti, laikyti nelaisvėje, įkurti zoologijos sodą ir kt. Taip pat nustatyti reikalavimai laukinių gyvūnų perkėlimui ir išleidimui į laisvę, jų paėmimui iš aplinkos globoti ir gydyti, prekybai jais, iškamšų iš šių gyvūnų gamintojams, invazinių rūšių gausos reguliavimui ir plitimo prevencijai.

Įsigaliojus Laukinės gyvūnijos įstatymui, bus taikomi griežtesni Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, kai aptvarai įrengiami miško žemėje, galiojimo panaikinimo pagrindai. Nustatyta, kad toks leidimas gali būti panaikintas, jeigu aptvarai, voljerai ar kiti statiniai įrengti aptveriant miško žemę ir juose per vienus metus nepradedami laikyti laukiniai gyvūnai.

Laukinių augalų ir grybų įstatymas numato esminius reikalavimus išduodant leidimus introdukuoti ar reintrodukuoti laukinius augalus ir grybus, naudoti invazines rūšis, taip pat reikalavimus leidimą gavusiems asmenims jiems vykdant veiklą, invazinių rūšių gausos reguliavimui ir plitimo prevencijai. Nustatyti ir atvejai, kada naudojant laukinių augalų ir grybų išteklius, pavyzdžiui, renkant grybus, uogas, riešutus, kertant krūmus ar medžius, leidžiant sulą, reikia žemės ar vandens telkinio savininko ar valdytojo sutikimo ir kt.

Abu naujieji įstatymai sudaro galimybes įpareigoti vandens telkinių, žemės savininkus ar naudotojus ir valdytojus naudoti atskirų invazinių rūšių (pvz., Sosnovskio barščio) naikinimo priemones, kad šios rūšys neplistų į gretimus sklypus ar vandens telkinius.

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA