Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Konsultavimo paslaugos: atsakymus randa tie, kas jų ieško 

Autorius: Steponas GEDVILA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Tuo metu, kai mūsų šalies pienininkystės sektoriuje atsiranda abejojančių, ar verta tęsti šią veiklą, o gal geriau išparduoti gyvulius ir sukti augalininkystės link, Aukštaitijoje gyvuoja šviesia šio sektoriaus ateitimi tikintys pienininkystės ūkiai, sėkmingai besirūpinantys tolimesne savo verslo plėtra. Optimizmo jiems suteikia žinojimas, kad savo veikloje galės pasiremti profesionalių konsultantų patarimais, o taip pat pasinaudoti teikiama parama konsultavimo paslaugoms. Juk viską sužinoti ir išmokti pačiam per darbų gausą neretai paprasčiausiai neužtenka laiko. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“.

Daugiau kaip dešimtmetį Zarasų rajone Šalnėnų kaime savo pienininkystės ūkį puoselėjanti Jūratė Kuzmienė pasakoja, kad yra daug ūkininkų, svajojančių gauti paramą konsultavimo paslaugoms. „Turbūt esu laimingas žmogus“, – šypsosi ji.   

„Kreipiausi ir gavau. Žinoma, reikiamus dokumentus užpildyti padėjo ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) darbuotojos. Galbūt man pasisekė, kad ūkis didesnis. Prižiūrime iš viso apie pusantro šimto galvijų, iš jų apie keturiasdešimt melžiamų karvių, dirbame bendrą 130 hektarų žemės plotą“, – pasakoja J. Kuzmienė.

Šiame ūkyje daugiausia pajamų gaunama už parduodamą pieną, todėl jo savininkams svarbu išvengti pašarų nuostolių ir didinti gyvulių produktyvumą.

J. Kuzmienė neabejoja, kad konsultantų patarimai padės efektyviai naudoti pašarus, optimizuoti racioną, šėrimo ir gamybos išlaidas. Juk šios išlaidos, kai kurių specialistų pastebėjimu, sudaro beveik pusę ūkyje patiriamų išlaidų. Atliekant pašarų tyrimus ir sudarant racioną išlaidas galima sėkmingai sumažinti.

Naudojantis konsultavimo paslaugomis, šiame ūkyje jau atlikti dirvožemio tyrimai, sudaryti tręšimo planai.

„Konsultantų patarimai – labai didelė parama ūkiui. Pradėdami ūkininkauti jokių specialių žinių neturėjome, o konsultantai mums tikrai labai daug padėjo įvairiais klausimais, labai gerai, kad yra galimybė gauti tokią paramą“, – sako ūkininkė.

Rudenį šiame ūkyje planuojama atlikti ir gyvūnų gerovės, kuri taip pat daro didelę įtaką produktyvumui, tyrimus.

Paraiškos priimamos iki vasaros pabaigos

Paraiškos pagal KPP priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ priimamos nuo liepos 19 d. iki pat vasaros pabaigos – rugpjūčio 31 d. Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto.

Šia parama siekiama skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse; taip pat didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą.

Parama taip pat skirta skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje, atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas.

Ja taip pat siekiama skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Kas gali teikti paraiškas

Dėl paramos įsigytoms konsultavimo paslaugoms kompensuoti kviečiami kreiptis ūkininkai, jaunieji ūkininkai bei kiti žemės valdytojai, kurių valdomo ūkio ekonominis dydis siekia 4 tūkst. Eur (netaikoma besikuriantiems ūkininkams), taip pat miško valdytojai, kurių miško valda yra ne mažesnė nei 1 ha, bei labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios kaimo vietovėse.

Svarbu žinoti tai, kad dėl paramos gali kreiptis tik pareiškėjai, kurie 2017–2019 m. nebuvo patvirtinti konsultavimo paslaugų gavėjais.

Parama skiriama pareiškėjams, kurie pasinaudojo konsultavimo paslaugomis įvairiais žemės ūkio veiklos, miškininkystės valdymo ir kt. klausimais.

Didžiausia galima pasinaudoti konsultavimo paslaugomis per KPP įgyvendinimo laikotarpį suma yra 1 500 Eur be PVM vienam konsultavimo paslaugų gavėjui.

Paramos intensyvumas skaičiuojamas skirtingai: ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams kompensuojama 100 proc. arba 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio, atsižvelgiant į konsultavimo paslaugų sritį, miško valdytojams kompensuojama 100 proc., kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio.

Paramos gavėjas konsultavimo paslaugomis privalo pasinaudoti per 36 mėnesius nuo patvirtinimo konsultavimo paslaugų gavėju.

a

Facebook komentarai