Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Kaimo bendruomenės kviečiamos pasinaudoti valstybės iždo parama

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d. kaimo bendruomenės Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galės teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti. Projektams finansuoti numatyta skirti apie 900 000 eurų.

Pagal pirmąją veiklos sritį nacionalinė parama teikiama kaimo bendruomenių materialinės bazės sukūrimui ir stiprinimui (maksimali paramos suma 3 000 Eur).

Pagal antrąją veiklos sritį paramą galima gauti ir kaimo vietovių viešųjų erdvių sutvarkymui, pritaikant jas gyventojų poreikiams. Tai galės būti, pavyzdžiui, poilsio arba laisvalaikio vietų įrengimas. Pagal šią sritį maksimali paramos suma sieks 5 000 Eur.

Trečioji paramos veiklos sriris – bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas.

Jei pagal pasatarąją veiklos sritį paramos kreipsis kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija, tai maksimali paramos suma sudarys 1 500 Eur. Jei paramos kreipsis rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, įskaitant VVG, tai paramos suma sudarys 3 000 Eur. Jei paramos kreipsis nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, tuomet pagal šią sritį galima paramos suma sieks iki 6 000 Eur.

NMA teigia, kad iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos); suapvalinimai negalimi (46 punkto nuostata).

Tačiau iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų bus dengiama, jei projektas bus teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Facebook komentarai