Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Įveisti mišką galima ir už paramos lėšas

Autorius: Steponas GEDVILA
Paramą galima gauti miško sodinimui žemės ūkio veiklai netinkamose žemėse.
Paramą galima gauti miško sodinimui žemės ūkio veiklai netinkamose žemėse.
Printer Friendly, PDF & Email

Žemės ūkio ministerija ragina ūkininkus bei miškininkus aktyviau naudotis parama miškų įveisimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Tokia parama pasinaudojęs Vidmantas Čaikauskas tvirtina, kad be paramos sodinti mišką apleistoje žemėje vargu ar būtų ryžęsis.

Įveisė mišrų mišką

V. Čaikauskas, pateikęs paraišką, miško veisimui gavo 1 600 Eur paramą. „Trakų rajone turėjau nedidelį žemės sklypelį, kuris žemdirbystei nebuvo tinkamas naudoti. Tai buvo šlaitas, kurio dirvožemis labai įvairus – ir geresnės žemės buvo, ir vien tik žvyro, o papėdėje – užpelkėjimas. Todėl tokia vieta ir tiko tik miškui sodinti“, – pasakojo V. Čaikauskas.

Pasak jo, atsižvelgdamas į dirvožemį, sodino tokius medžius, kuriems konkrečioje vietoje esantis dirvožemis buvo pats tinkamiausias – vienur egles, kitur – pušis, trečioje vietoje sodino beržus ar juodalksnius. Iš viso užveisė 1,9 ha mišraus miško.

Teko prisidėti

V. Čaikausko teigimu, gauta parama pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ padengė tik dalį visų išlaidų – apie 65 proc. Mat vien tik medžių sodinukai kainavo apie 2 tūkst. Eur. Dar kainavo ir sklypo suarimas.

„Tai nebuvo didelė parama, palyginti su ta, kuri būdavo skiriama ankstesniais metais, tačiau vis vien parama, nes miško įveisimas nėra labai greitai pelną nešanti veikla. Todėl ir užsodinti apleistus žemės plotus mišku ryžtasi toli gražu ne visi tokių žemių savininkai“, – pastebėjo miško savininkas, neslėpdamas, jog prie tokios situacijos prisideda ir tai, kad pastaraisiais metais, po miškų urėdijų pertvarkos, labai pabrango medžių sodinukai ir sumažėjo jų pasiūla.

V. Čaikausko tikinimu, neužtenka vien tik pasodinti medžio daigelį, dar reikia jį ištraukti „už ausų“, kad jis pamatytų saulę – pjauti žolę, naikinti krūmynus, kitaip medžio daigas nunyks. Tai irgi yra išlaidos. Tačiau ir tokiam vėl galima gauti paramą pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Parama didesnė

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ priimamos iki lapkričio 16 d. Kaip ir anksčiau, paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu.

Teikti jas gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

Parama neteikiama, jei miškas jau buvo pradėtas veisti ar įveistas iki paramos paraiškos pateikimo, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti.

Šiam laikotarpiui skirta 9 283 964 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto paramos lėšų, o įveisiamo miško savininkai gali tikėtis didesnių išmokų. Mat liepą buvo patvirtinti didesni miško įveisimo, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai.

Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties. Miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.

a

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA