Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

EK pritarė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) pakeitimams – įtrauktos 2 naujos priemonės, perskirstytos lėšos

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

KPP bus papildyta nauja priemone - „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Kadangi kai kuriems žemės ūkio sektoriams, vykdantiems pirminę gamybą ir nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos, jau buvo skirta valstybės parama, šia laikina priemone siekiama spręsti likvidumo problemas, dėl kurių kyla pavojus ūkininkavimo veikla ir žemės ūkio produktų perdirbimu užsiimančių mažųjų įmonių ir ūkių veiklos tęstinumui.

Pagal priemonę ketinama paremti apie 1,9 tūkst. smulkių maisto gamintojų.

Didžiausia paramos suma neviršys 7 tūkst. Eur vienam pareiškėjui ūkininkui (fiziniam ar juridiniam asmeniui, vykdančiam žemės ūkio veiklą) bei fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravusiam individualią veiklą. Labai mažai ir mažai įmonei (juridiniam asmeniui, neatsižvelgiant į jo teisinę formą) suma neviršys 18 tūkst. Eur. Visos paramos sąlygos yra priemonės įgyvendinimo taisyklėse, kurias galima rasta čia.

Priemonei iš viso skirta 33,14 mln. eurų. Paraiškos bus renkamos nuo spalio 19 d. iki lapkričio 20 d.

Europos Komisija taip pat pritarė, kad į KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ būtų įtraukta galimybė teikti paramą lengvatinėmis paskolomis, skirtomis investiciniams projektams ir apyvartiniam kapitalui. Šioms reikmėms numatyta skirti 8 mln. eurų KPP lėšų, taip pat tikimasi papildomai pritraukti bent 2 mln. eurų finansinių tarpininkų lėšų. Palankesnes sąlygas lengvatinei paskolai gauti turės jaunieji ūkininkai, smulkūs ūkiai, taip pat projektus pagal šią veiklos sritį jau įgyvendinantys paramos gavėjai, paveikti Covid-19 pandemijos. Apie paramos sąlygas ir tvarką informacija bus pateikta artimiausiu metu.

Papildomas finansavimas taip pat skirtas KPP miškininkystės priemonėms. Jaunuolynų ugdymo ir investicijų į miškininkystės technologijas reikmėms papildomai numatyta skirti po 3 mln. eurų.

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą paramos mokėjimą, KPP priemonei „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“ skirta 4,5 mln. eurų papildomų nacionalinių lėšų.

Lėšos visoms priemonėms perskirstytos iš KPP priemonių ir veiklų, kurioms prognozuojamas mažesnis nei planuota lėšų panaudojimas.

 

Facebook komentarai

b