Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Čepkelių rezervate keičiasi uogavimo ir grybavimo tvarka vietos gyventojams

Autorius: Agroeta
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba primena, kad trijuose valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose – Čepkelių, Kamanų ir Viešvilės – keičiasi lankymosi tvarka.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba primena, kad trijuose valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose – Čepkelių, Kamanų ir Viešvilės – keičiasi lankymosi tvarka.
Printer Friendly, PDF & Email

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija pranešė, kad dėl infrastuktūros avarinės būklės uždaromas Čepkelių raisto mokomasis takas. Šis takas bus atnaujinamas pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM inicijuotą projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“. Bus atnaujinta Čepkelių raisto mokomojo tako lentinė dalis, apžvalgos bokštas, informaciniai stendai.

Pasiilgusiems pelkių saugomos teritorijos direkcija siūlo keliauti į Zackagirio pažintiniu taku, kur galima rasti įdomaus pavadinimo „Meškos šiknos“ pelkę. Kiek tolėliai už šios aukštapelkės pažintiniame take plyti Aklažerio tarpinė pelkė ir Zackagirio ištakų juodalksnynai. Tiems kas jau buvę čia, siūloma apsilankyti Skroblaus pažintiniame take, vedančiame nuo Bobos daržo šaltinio link Bakanauskų aukštapelkės. Daugiau informacijos rasite Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centruose Marcinkonyse ir Merkinėje.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba primena, kad trijuose valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose – Čepkelių, Kamanų ir Viešvilės – keičiasi lankymosi tvarka. Pakeitimai numatyti šių rezervatų naujos redakcijos nuostatuose, kuriuos patvirtino Vyriausybė. Atsisakyta leidimų lankytis išdavimo, nes to nenumato Saugomų teritorijų įstatymas. Nuo šiol lankytis pažintiniais tikslais visuose valstybiniuose rezervatuose bus galima tik mokomuosiuose takuose ir tik su rezervato direkcijos atstovo palyda.

Čepkelių valstybiniame rezervate keičiasi uogavimo ir grybavimo tvarka vietos gyventojams. Čia uogauti ir grybauti galės tik tie, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą su rezervatu besiribojančiuose kaimuose ir viensėdžiuose. Vietos gyventojams nebereikės kreiptis į rezervato direkciją, kad išduotų leidimą – pakaks su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Facebook komentarai