Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Ataskaita: žemės ūkis vis labiau teršia nitratais vandenis

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Aplinkos apsaugos agentūra paruošė išsamią ataskaitą apie vandens apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių įgyvendinimą 2016–2019 m. ir pateikė Europos Komisijai, nes EK direktyva nitratams jautria zona yra priskirta visa Lietuvos teritorija.

Pagal ankstesnio ir dabartinio ataskaitinių laikotarpių monitoringo duomenis, didesnėje dalyje upių kategorijos vandens telkinių buvo stebimas nitratų koncentracijų didėjimas, o 27 proc. telkinių maksimalios nitratų koncentracijos viršijo direktyvoje nustatytą ribinę vertę.

Monitoringo rezultatai parodė, kad ežeruose ir tvenkiniuose vidutinės metinės nitratų koncentracijos neviršijo direktyvoje nustatytos ribinės vertės ir net 90 proc. šių telkinių vandens kokybė pagal nitratus, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, buvo stabili arba gerėjo.

Tyrimų metu paaiškėjo, jog Kuršių mariose ir Baltijos jūros priekrantėje padaugėjo vietų, kuriose stebėtas nitratų koncentracijos padidėjimas, o visų tarpinių, priekrantės ir atviros jūros tyrimų vietų aplinkos būklės rodikliai buvo prastesni nei geri.

Požeminių vandenų monitoringas atskleidė, jog šių telkinių nitratų koncentracijų pokyčius daugeliu atveju lemia žemės naudojimo intensyvumo pasikeitimas stebimų vietovių aplinkoje, tačiau reikšmingas poveikis dėl taršos iš žemės ūkio šaltinių požeminio vandens cheminei būklei nenustatytas.

Su išsamia ataskaita apie Europos Komisijos direktyvos dėl vandens apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių įgyvendinimą 2016–2019 m. galite susipažinti čia.

Facebook komentarai