Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Gyventojų pajamų mokesčio susigrąžinimo galimybės už patirtas pastatų ir kitų statinių, lengvųjų automobilių remonto darbus bei vaikų priežiūros paslaugas

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė
Printer Friendly, PDF & Email

Tęsiant praėjusios savaitės komentarą apie mokesčių lengvatas šiandien pristatysiu išsamią pajamų deklaravimo tvarką siekiant susigrąžinti sumokėtą gyventojų pajamų mokestį už patirtas lengvųjų automobilių remonto išlaidas, pastatų (statinių) apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą)) darbus ir nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Apie šias patirtas ir apmokėtas išlaidas gyventojai gali informuoti valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) dviem būdais:

•                   Metų eigoje arba jiems pasibaigus pateikdamas Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formą arba

•                   Pateikti informaciją metinėje gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje.

Gyventojo pranešime (-uose) pateiktus duomenis apie išlaidas VMI perkels į gyventojo metinę preliminarią pajamų deklaraciją ir ją beliks pateikti. Gyventojai, kurie nepateiks pranešimo (-ų), duomenis apie išlaidas į metinę pajamų deklaraciją už 2019 metus turės įrašyti patys.

Pranešimą (-us) apie 2019 metais sumokėtas sumas už suteiktas paslaugas galima pateikti, kai gyventojas turi paslaugos teikėjo išrašytą dokumentą apie suteiktą paslaugą (sąskaitą faktūrą (PVM sąskaitą faktūrą), prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą) bei 2019 m. sumokėjimą patvirtinančius dokumentus (pinigų priėmimo kvitą, kasos aparato kvitą, kasos pajamų orderį, bankinio pavedimo išrašą), bet ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 15 d.

Jeigu darbai ar paslaugos atlikti ir apmokėti tais pačiais kalendoriniais metais, pranešimas teikiamas už tų kalendorinių metų mėnesį, kurį išrašyta sąskaita faktūra (PVM sąskaita faktūra) arba prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas arba metams pasibaigus.

Kai darbai ar paslaugos atlikti vienais kalendoriniais metais, o mokėta kitais kalendoriniais metais, pranešimas teikiamas už tų kalendorinių metų mėnesį arba tiems metams, kada sumokėta, pasibaigus.

Lengvata galima pasinaudoti patyrus ir apmokėjus išlaidas už darbus ir paslaugas, kurios pateiktos paveikslėlyje.

kom

Keletas ypatumų norint pasinaudoti šiomis lengvatomis:

•                   Apdailos darbai atliekami baigiamuose statyti (įsigytuose be apdailos) statiniuose, taip pat statinių remonto metu.

•                   Sumų, sumokėtų už remontui reikalingas medžiagas, priemones ar detales iš pajamų atimti negalima. Lengvata taikoma tik išlaidoms už atliktus remonto darbus/suteiktas remonto paslaugas.

•                   Namo statybos metu patirtos išlaidos už elektros instaliacijos darbus nepriskiriamos statinio apdailos ar remonto darbams, todėl pajamų mokesčio lengvata netaikoma.

•                   Gyventojai, sumokėję už daugiabučio namo laiptinės (bendro naudojimo patalpų) remonto darbus, pajamų mokesčio lengvata gali pasinaudoti, jeigu turi dokumentus, įrodančius, kad buvo atlikti daugiabučio gyvenamojo namo laiptinės remonto darbai ir už atliktus remonto darbus sumokėjo. Tokiais dokumentais gali būti daugiabučio gyvenamojo namo bendrijai išrašytos sąskaitos faktūros kopija bei bendrijos išduotas laisvos formos dokumentas (pažyma), kuriame nurodyta už laiptinės remonto darbus gyventojo sumokėta suma.

Pajamų mokesčio lengvata taip pat gali pasinaudoti daugiabučio namo gyventojai, kurie už atliktus bendro naudojimo patalpų remonto darbus sumoka tiesiogiai šiuos darbus atlikusiam mokesčių mokėtojui ir turės darbų atlikimą ir sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

•                   Priešgaisrinė, apsaugos ar kitokia signalizacija yra laikoma statinio inžinierine sistema, todėl jos įrengimo, keitimo bei remontavimo darbai laikomi statinio remonto darbais, kuriems pajamų mokesčio lengvata taikoma.

•                   Automobilio gedimo atveju atlikta diagnostika gedimui nustatyti GPM įstatymo taikymo aspektu gali būti priskirta technologinei priemonei, kuria siekiama sutaisyti sugedusį automobilį ir už ją sumokėtas sumas, kai atliekami ir gedimų remonto darbai, galima įtraukti į automobilio remonto darbų kainą.

•                   Kai sąskaita faktūra išrašyta vieno sutuoktinio vardu, patirtas darbų ir paslaugų išlaidas gali deklaruoti vienas arba abu sutuoktiniai. Pavyzdžiui, išlaidų suma 4 000 Eur, kiekvienas sutuoktinis gali deklaruoti iki 2 000 Eur ir susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį.

Maksimali gyventojų apmokestinamųjų pajamų suma, nuo kurios bus galima pasinaudoti lengvata yra 2 000 Eur.

Bendra apmokestinamųjų pajamų suma, nuo kurios galima susigrąžinti sumokėtą gyventojų pajamų mokestį negali būti didesnė nei 25 proc. visų gyventojo apmokestinamųjų pajamų (kaip apskaičiuojamos šios pajamos rašiau praėjusios savaitės komentare).

Galima susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį nuo visų apmokestinamųjų pajamų, išskyrus ne individualios veiklos pajamas už parduotas atliekas (apmokestintas 5 proc. GPM) ir pajamas, nuo kurių pajamų mokestis sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą.

Apie kitas gyventojų pajamų mokesčio susigrąžinimo galimybes skaitykite kitą savaitę.

Facebook komentarai