Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Gaisro padariniai Alytaus rajono kaimų gyventojams neaiškūs

Autorius: Kazys KAZAKEVIČIUS
Printer Friendly, PDF & Email

Šiandien po vakarykščio padangų gaisro Alytaus UAB „Ekologistika“ Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) specialistai skelbia, jog oro užterštumas yra sumažėjęs ir neviršija normos, todėl gyventojų sveikatai pavojaus nėra. Tačiau ūkininkams rekomenduojama uždaryti gyvulius tvartuose arba pasirinkti kitą ganymo teritoriją, o gyventojams rekomenduojama nevalgyti gaisro metu lauke buvusių daržovių, uogų.

Anot AAA pranešimo, teršalų išsisklaidymui padeda palankios meteorologinės sąlygos, lietus ir vidutinio stiprumo vėjas. Vakar oro užterštumas ribines vertes viršijo keletą kartų. Šį rytą kietųjų dalelių KD10 koncentracijos svyruoja nuo 11,5 iki 23 µg/m³. KD2,5 koncentracijos – nuo 8,3 iki 17,3 µg/m³. Kitų teršalų (sieros ir azoto dioksidų, smalkių, benzeno, ozono) koncentracijos taip pat žemos.

Kietųjų dalelių KD10 koncentracijos vidutinė paros norma siekia 50 µg/m³, o vidutinei metinei KD2,5 koncentracijai nustatyta ribinė vertė yra 25 µg/m³.

Vakar nuo gaisro pradžios iki 24 val. atliktų matavimų rezultatai rodo, kad labiausiai buvo padidėjusios kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 koncentracijos. Maksimali kietųjų dalelių KD10 koncentracija ore buvo užfiksuota 15 val. ir siekė 136 µg/m³. Taip pat fiksuota didelė ypač pavojingų sveikatai kietųjų dalelių KD2,5 koncentracija, kuri 15 val. siekė 74,0 µg/m³. Vėliau šių teršalų koncentracijos palaipsniui mažėjo ir 23 val. jau siekė 30 µg/m³ (KD10) ir  20,3 µg/m³ (KD2,5).

Vidutinė kietųjų dalelių KD10 koncentracija 15-24 val. laikotarpiu buvo atitinkamai 67,4 µg/m³ ir viršijo vidutinę paros normą. Vidutinė KD2,5 koncentracija tuo pačiu laikotarpiu siekė 38,3 µg/m³ ir taip pat viršijo nustatytą ribinę vertę.

Kitų oro teršalų (azoto dioksido, sieros dioksido, anglies monoksido, benzeno, ozono) koncentracijos buvo vidutinės ir neviršijo nustatytų ribinių verčių. AAA specialistai pažymi, kad mobili laboratorija oro kokybę tyrė už Alytaus miesto ribų, į šiaurę nuo gaisro židinio, atsižvelgiant į vyraujančią vėjo kryptį.

Tačiau Alytaus rajono savivaldybės administracija praneša, kad šiandien degėsių kvapas jaučiamas šio rajono Jasunskų, Bakšių, Rumbonių, Žaunieriškių kaimuose. Alytaus rajono ekstremalių situacijų komisija vakar gyventojams išplatino pranešimą, kuriame rekomendavo likti namuose, užsandarinti langus, užsidengti šulinius, jaučiant degėsių kvapą dėvėti apsauginę kaukę, be reikalo nebūti lauke.

Vakar vienkiemiuose ar atokiau gyvenančius vienišus žmones lankė seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai, policijos pareigūnai ir informavo apie kilusį gaisrą ir kaip elgtis. Šiuo metu atliekami oro taršos tyrimai.  Mobili oro taršos stotelė stovi netoli Miklusėnų. Duomenys renkami ir analizuojami visą parą. Šiandien Miklusėnų ir Jasunskų kaimuose buvo paimtas šachtinių šulinių vanduo tyrimams.

Praėjusius kuriam laikui po gaisro Alytaus rajono savivaldybė inicijuos pakartotinius vandens, dirvožemio tyrimus, nes gali atsitikti taip, kad minėti tyrimai nebus atlikti, o atsakomybė pasiklys tarp institucijų.

Alytaus rajono savivaldybės administracija rajono ūkininkams, kurių ūkiai yra padangų gaisro plitimo zonoje, rekomenduoja uždaryti gyvulius tvartuose arba pasirinkti kitą ganymo teritoriją. Gyventojams rekomenduojama nevalgyti gaisro metu lauke buvusių daržovių, uogų, jaučiant dūmų kvapą namuose, išvykti ir laikinai apsistoti pas gimines. 

Facebook komentarai