Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Dzūkijos piliakalnių kelias sujungė krašto žmones 

Autorius: Steponas GEDVILA
Artimiau pažinti gimtinę kviečia Dzūkijos piliakalnių kelias.
Artimiau pažinti gimtinę kviečia Dzūkijos piliakalnių kelias.
Printer Friendly, PDF & Email

ES remiamus projektus bendrai įgyvendinančios vietos veiklos grupės (VVG) jau įsitikino: kartu lengviau spręsti problemas, susitelkus dėl savo krašto žmonių galima nuveikti daugiau.

Pasiūlė Dzūkijos piliakalnių kelią

Alytaus rajono, Trakų krašto VVG, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija ir Prienų rajono savivaldybės VVG neseniai įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą „Dzūkijos piliakalnių kelias“, finansuojamą iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “LEADER programa” veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (teritorinio bendradarbiavimo projektas)“.

Mintis kurti Dzūkijos piliakalnių kelią idėjos autoriams kilo plačiau plėtojant pradinę „Su šeimyna pas kaimyną“ mintį. Kadangi 2017-ieji metai buvo paskelbti Piliakalnių metais, jie pasirinkti kaip „jungiamoji“ grandis. Manant, jog gamtos objektų lankymas gali būti nebrangi pramoga, projektu siekta sudominti senjorus, judėjimo negalią turinčius asmenis, daugiavaikes šeimas. 

„Turėjome tikslą surasti šalia piliakalnių gyvenančius aktyvesnius, kuriančius žmones, juos „išjudinti“, skatinti vietos gyventojų socialinį aktyvumą bei verslumą. Kūrėme kiekvieno piliakalnio „produktą“ – ieškojome vietinio populiaraus patiekalo, aiškinomės, kaip jis gaminamas, kad čia atvykę turistai galėtų apsistoti ilgiau, pavalgyti. Norėjome, kad būtų sukurtos ir vietinės pramogos“, – apie projektą pasakojo Trakų krašto VVG pirmininkė Alvyda Kazakevičiūtė – Staniūnaitienė.

Sukūrus įdomius vietinių kelionių maršrutus, sudaryta galimybė prisiminti krašto istoriją, susipažinti su vietove. Piliakalniams atrasti „globėjai“ – vietiniai žmonės, apmokyti priimti ir užimti turistus.

Parengę išsamų informacinį Dzūkijos piliakalnius pristatantį leidinį idėjos autoriai kviečia  susipažinti su vietiniais, savo krašto amatus puoselėjančiais žmonėmis, vietiniais patiekalais, paklausyti piliakalnių legendų.

Sukauptą patirtį panaudos ir toliau

„Gerąja šio projekto patirtimi galėčiau įvardyti tai, kad tarpusavyje susipažįsta amatininkai, kultūros darbuotojai, jų pažintis, bendrystė ir draugystė tęsiasi, viena kitą papildo“, – sakė projekto atstovė.

Vykdant projektą atrinkti dzūkiški amatai, organizuoti mokymai, kaip priimti ir užimti turistus, vyko dzūkų krašto amatų edukacijos: mokytasi, kaip gaminti muilą, suvenyrus, vietinius patiekalus ir pan.

Projekto kūrėjai tikru iššūkiu įvardija organizuotą bendrą dviratininkų ir judėjimo negalią turinčių žmonių, keliaujančių su ratukais, kelionę po Dzūkijos piliakalnius. Tuomet įsitikino, jog gamtos objektų lankymas negalią turintiems žmonėms neretai yra gana sudėtinga ir jiems visiškai nepritaikyta pramoga.

Nors Piliakalnių metai pasibaigė, pradėtą veiklą projekto kūrėjai planuojame tęsti toliau,  sukauptą patirtį panaudoti kitiems projektams.    

Kvietimas teikti paraiškas artėja į pabaigą

Įsitikinus, koks naudingas bendradarbiavimas tarp mūsų šalies VVG, verta susipažinti ir su kitose valstybėse veikiančių VVG veiklos patirtimi, – LEADER programos iniciatyva ES parama numatyta ne tik teritorinio, bet ir tarptautinio VVG bendradarbiavimo projektams.

Žemės ūkio ministerija kviečia ir toliau teikti paraiškas gauti paramą pagal veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

Primenama, kad pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: parengiamoji parama tarptautinių projektų, o taip pat, teritorinių ir tarptautinių VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimui.

Pagal šią veiklos sritį teritorinio bendradarbiavimo paraiškos priimamos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. spalio 30 d. Paramos suma – iki 100 000 Eur, finansuojama iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Taip pat tarptautinio bendradarbiavimo paraiškos priimamos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. spalio 30 d. Paramos suma – iki 100 000 Eur, finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Parengiamosios paramos paraiškos tarptautinių projektų inicijavimui taip pat priimamos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. spalio 30 d. Paramos suma – negali viršyti 3 000 Eur. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paramos gali kreiptis kaimo vietovių VVG arba dvisektorės VVG. Pareiškėjas privalo turėti vadovaujančiosios institucijos patvirtintą kaimo vietovių vietos plėtros strategiją arba dvisektorę vietos plėtros strategiją. Be to, projekto partneriais gali būti kaimo vietovių VVG; dvisektorė VVG; miesto VVG; žuvininkystės VVG; kitas viešasis juridinis asmuo – viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti VPS (Vietos plėtros strategiją). Atkreipiamas dėmesys, jog projekto partnerių skaičius neribojamas.

Projektais siekiama prisidėti prie ES kaimo plėtros politikos prioritetų ir tikslinių sričių įgyvendinimo: skatinti plėtrą kaimo vietovėse, įvairinti veiklą, kurti ir plėtoti mažas įmones, lengvinti darbo vietų kūrimą, skatinti inovacijas, bendradarbiavimą ir žinių bazės vystymą kaimo vietovėse ir pan.

a

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA