Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Duomenis apie save pateikė kas trečia kooperatinė ir žemės ūkio bendrovė

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Praėjusiais metais viešosioms įstaigoms, žemės ūkio bendrovėms ir kooperatinėms bendrovėms pradėti siųsti priminimai pateikti aktualius duomenis apie savo dalyvius davė rezultatų – Registrų centro (RC) tvarkomoje Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) padaugėjo duomenų, leidžiančių institucijoms geriau atlikti savo funkcijas ir teikti paslaugas. Vis dėlto, šios prievolės laikosi ne visi juridiniai asmenys, pranešė RC.

Anot pranešimo, šiuo metu JADIS sukaupta duomenų apie maždaug 135 tūkst. juridinius asmenis: uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus, mažųjų bendrijų narius, viešųjų įstaigų dalininkus, žemės ūkio bendrovių ir kooperatinių bendrovių narius ir pajininkus. Vis dėlto, prievolę pateikti aktualią informaciją apie savo dalyvius šiuo metu turi daugiau kaip 160 tūkst. juridinių asmenų.

Žvelgiant į atskiras teisines formas pareigingiausiai duomenis apie save teikia uždarosios akcinės bendrovės ir mažosios bendrijos. Šiuo metu JADIS yra sukaupta informacijos maždaug apie 9 iš 10 šių teisinių formų dalyvius.

Deja, bet tokiu pavyzdingu informacijos atskleidimu negali pasigirti viešosios įstaigos, iš kurių tik kas antra yra pateikusi informaciją apie savo dalininkus. Verta pažymėti, kad praėjusių metų pradžioje, prieš pradedant aktyviai siųsti priminimus viešųjų įstaigų vadovams, duomenis apie savo dalininkus buvo pateikusi vos kas trečia viešoji įstaiga.

Suaktyvėjimas pastebimas ir žemės ūkio bendrovėse ir kooperatinėse bendrovėse. Prievolė teikti duomenis apie savo dalyvius šių teisinių formų juridiniams asmenims įsigaliojo tik nuo praėjusių metų pradžios. Per pirmąjį pusmetį duomenis apie save buvo pateikę vos kas penkta kooperatinė bendrovė ir žemės ūkio bendrovė. Šiuo metu JADIS duomenys yra apie kas trečią bendrovę.

Siekiant užtikrinti, kad JADIS sukauptais duomenimis besinaudojančios institucijos galėtų tinkamai atlikti savo funkcijas, Registrų centro specialistai praėjusiais metais pradėjo aktyviai raginti verslą ir nevyriausybines organizacijas pateikti duomenis apie savo narius, dalininkus ar pajininkus. Kas mėnesį išsiunčiame po daugiau kaip 5 tūkst. priminimų-paraginimų viešosioms įstaigoms, žemės ūkio bendrovėms ir kooperatyvams apie jų iki šiol dar neįvykdytą prievolę pateikti savo dalyvių duomenis.

Duomenys apie juridinių asmenų dalyvius į JADIS teikiami elektronine forma, tam juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi prisijungti prie Registrų centro savitarnos sistemos (svarbu – jungtis prie sistemos reikia su el. parašu, prisijungę per el. bankininkystę pasirašyti ir pateikti ar koreguoti dalyvių sąrašo negalėsite).

Duomenys į JADIS teikiami neatlygintinai, tad tai nesudaro papildomos finansinės naštos juos teikiantiems juridiniams asmenims.

Facebook komentarai