Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Draudimams lankytis miškuose – aiškesni reikalavimai

Autorius: Kazys KAZAKEVIČIUS
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Kasmet vis daugėjant atvejų, kuomet savivaldybės uždraudžia lankytis šalies miškuose, Aplinkos ministerija ketina keisti Lankymosi miške taisykles ir atsisakyti jose nuostatų, kurios prieštarauja Miškų įstatymo nuostatoms arba gali būti įvairiai interpretuojamos.

Pasak Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovo Nerijaus Kupstaičio, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pateikusi apribojimus asmenims lankytis miškuose reglamentuojančių teisės aktų antikorupcinio vertinimo išvadą. Joje teigiama, jog Lankymosi miške taisyklės turi detalizuoti Miškų įstatymo nuostatų įgyvendinimą. Taisyklės numato, kad „fizinių asmenų lankymąsi, vaistažolių, grybų, uogų ar kitų miško išteklių naudojimą miškuose gali uždrausti ar apriboti savivaldybės vykdomoji institucija VĮ Valstybinių miškų urėdijos ir saugomos teritorijos direkcijos arba privataus miško savininko prašymu (miestų miškuose – be šio prašymo) dėl svarbių priežasčių (miško gaisrų pavojus, įvykus stichinei nelaimei, norint išsaugoti miško išteklius, kelius, yra specializuoto ūkio teritorijos, saugomi objektai)“.

Bet toks taisyklėse nustatytas „svarbių priežasčių“ sąrašo turinys skiriasi nuo Miškų įstatyme nustatyto sąrašo turinio ir yra baigtinis. „Toks teisinis reglamentavimas sudaro sąlygas Miškų įstatymo ir taisyklių nuostatas interpretuoti dviprasmiškai, išplečia kolizinių situacijų ir sprendimus priimančių asmenų diskrecijos galimybes, pavyzdžiui, esą taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimai apriboti asmenų lankymąsi miške gali būti priimami atsižvelgiant tik į Miškų įstatymo nuostatas, suponuojančias nuomonę, kad savivaldybių vykdomosios institucijos sprendimus gali priimti ir kitais, Miškų įstatyme nenustatytais atvejais“, – aiškino N. Kupstaitis.

Be to, lankymosi miške taisykles dar reikia keisti, nes pagal jas miškai, kuriuose savivaldybių vykdomosios institucijos sprendimu yra uždraustas ar apribotas lankymasis, gali būti aptveriami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, jei toks aptvėrimo leidimas numatytas sprendime uždrausti ar apriboti lankymąsi ir neprieštarauja kitiems teisės aktams. Tačiau Miškų įstatyme nėra nustatyta, kad uždraudus ar apribojus asmenų lankymąsi miške, miškas gali būti aptvertas.

Todėl Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės specialistai aplinkos ministrui siūlo tikslinti Lankymosi miške taisykles ir numatyti, kad lankymasis miške gali būti apribotas tik Miškų įstatyme nustatytais atvejais, o galimybės mišką aptverti – visai atsisakyti.

Facebook komentarai

VIDEO GALERIJA