Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Darbdavio automobilių naudojimas darbuotojų asmeninėms reikmėms: mokestinės prievolės

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pranešė, kad dažniau tikrins darbdavių  (įmonių ir ūkininkų) automobilių naudojimą darbuotojų privatiems poreikiams. Jeigu darbuotojas naudoja darbdavio automobilį kelionei į darbą/ iš darbo, kitiems asmeniniams poreikiams, tokia nauda laikoma pajamomis natūra ir turi būti apmokestina pagal galiojančius teisės aktus.

Vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio nuostatomis, pajamomis, gautomis natūra, pripažįstama gyventojo nauda, gauta naudojantis darbdavio automobiliu ir asmeniniais tikslais. Automobilis laikomas suteiktu naudotis asmeniniais tikslais, kai pajamų natūra davėjas (darbdavys) duoda tokį leidimą. Leidimas gali būti išreikštas ne tik raštu, bet ir nekliudant naudotis turtu, kai darbdavys žino, kad juo naudojamasi ir asmeniniais tikslais. Tačiau formalaus draudimo atveju, kai faktiškai nekliudoma naudotis ir žinoma, kad yra naudojamasi turtu asmeniniais tikslais, taip pat gali būti vertinama kaip leidimas naudotis turtu.

VMI pažymi, kad pajamos natūra - tai ne pajamų rūšis, o pajamų gavimo forma, todėl pripažinus darbuotojo gautą naudą pajamomis, gautomis natūra, identifikuojama gautų pajamų rūšis ir taikoma gyventojų pajamų mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta pajamų mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarka kaip ir pinigais gautoms pajamoms.

Darbuotojo iš darbdavio gauta nauda naudojant automobilį ir asmeniniais tikslais, pagal pajamų rūšį priskiriama su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ir apmokestinama analogiškai.

Pajamų, gautų natūra, įvertinimą reglamentuoja Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašas. Šis dokumentas apibrėžia būdą, kaip nustatyti sumą, nuo kurios turi būti skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis.

Kai asmeniniais tikslais naudojamas darbdavio automobilis, darbuotojo natūra gauta nauda gali būti įvertinama pasirinktinai pajamų natūra davėjo ir pajamų natūra gavėjo sutarimu vienu iš šių būdų:

1. Darbuotojo per mėnesį natūra gautos pajamos paskutinę mėnesio dieną įvertinamos tokio automobilio nuomos tikrąja rinkos kaina laikotarpiu, kurį gyventojas šiuo automobiliu galėjo naudotis asmeniniais tikslais. Apskaičiuojant pajamas natūra šiuo būdu, turi būti įvertinama turto naudojimo asmeniniams tikslams apimtis (kiek faktiškai darbuotojas naudoja automobilį asmeniniams tikslams). Naudos apskaičiavimo dydis apima tokias automobilio eksploatavimo išlaidas kaip plovimą, remontą, draudimą ir pan., todėl papildomai nuo tokių išlaidų darbuotojo nauda neskaičiuojama. Tačiau, jeigu asmeninėms reikmėms naudojami darbdavio nupirkti degalai, dėl to gauta nauda turi būti vertinama atskirai, tai yra pagal pajamų natūra davėjo degalams įsigyti turėtas išlaidas.

2. Gauta nauda įvertinama pagal automobilio tikrosios rinkos kainos procentinę dalį:

- 0,75 proc., kai pajamų natūra davėjas apmoka ir dalį ar visas asmeniniais tikslais sunaudoto kuro sąnaudas arba

- 0,70 proc., jeigu sunaudotų degalų išlaidos neapmokamos.

Abu naudos apskaičiavimo dydžiai apima automobilio eksploatavimo išlaidas, plovimą, remontą, draudimą ir pan., todėl papildomai nuo tokių išlaidų darbuotojo nauda neskaičiuojama.

Tai supaprastinta naudos, kurią darbuotojas gauna asmeniniais tikslais naudodamas darbdaviui priklausantį automobilį, įvertinimo tvarka. Pasirinkus šį naudos įvertinimo būdą pareziumuojama, kad nauda gaunama, jeigu darbuotojui automobilis suteiktas naudotis ir pasinaudojimo faktas bei apimtis (kiek faktiškai jis naudojasi automobiliu asmeniniams tikslams) neturi būti nustatinėjama. Darbuotojo gautos pajamos turi būti įvertinamos ir nustatyta tvarka apmokestinamos kas mėnesį. Jei pasirenkamas šis įvertinimo būdas, jis mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) negali būti keičiamas.

Facebook komentarai