Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

COVID-19 laikotarpiu taikomas palūkanų kompensavimas ir finansavimui be fondo garantijos

Autorius: Steponas GEDVILA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Siekiant sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos įtaką ūkio subjektams, patvirtintos palankesnės valstybės pagalbos sąlygos COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 1 iki gruodžio 31 d. Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) teikia palūkanų kompensavimą palankesnėmis sąlygomis toms finansavimo sutartims, kurios sudarytos nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 gruodžio 31 d.

Palūkanų kompensavimu finansavimui be ŽŪPGF garantijos pasinaudoti gali:

• kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba (ūkininkų ūkiai, žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio kooperatinės bendrovės, kiti ūkio subjektai);

• pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;

• kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė kaip 50 proc. visų per tą patį laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės;

• akvakultūros subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba ar perdirbimu.

Pagalba teikiama ūkio subjektams, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis ar ūkiais.

Palūkanos kompensuojamos, kuomet paskola ar lizingo paslauga yra suteikiama investicijoms finansuoti, žemės ūkio technikos, kitos gamybinės įrangos ir (ar) įrenginių įsigijimui su lizingo paslauga, trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti ar kooperatyvams iš savo narių jų pagamintai žemės ūkio produkcijai supirkti (užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba).

Akvakultūros subjektams palūkanų kompensavimas be garantijos galioja finansavimui, kuris skirtas investicijoms ir apyvartinėms lėšoms finansuoti.

Finansavimo sutartims pagal aprašytas sąlygas palūkanos, sumokėtos nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., yra kompensuojamos 100 proc. (akvakultūros subjektams – nuo 2020-08-17 iki 2020-12-31). Palūkanoms nuo 2021 m. sausio 1d. bus taikoma 80 proc. kompensacija.

Bendras palūkanų kompensavimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai (skaičiuojant nuo paskolos ar lizingo sutarties pasirašymo dienos), o maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija – 8 proc.

Suteikiama valstybės pagalba yra ribojama pagal pagalbos sumą vienam pagalbos gavėjui. Valstybės pagalba kompensuojant už paskolas sumokėtas palūkanas gali būti sumuojama su parama iš Europos Sąjungos lėšų ir (ar) kitų šaltinių, jei nebus viršytas paramos teikimą reglamentuojančiose teisės aktuose nustatytas didžiausias paramos intensyvumas arba paramos suma toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms.

a

Facebook komentarai