Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

COVID-19: Europos Komisija išplėtė laikinąją valstybės pagalbos priemonių sistemą

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Europos Komisija priėmė pakeitimus, kuriais išplečiama 2020 m. kovo 19 d. priimta laikinoji sistema, kad reaguodamos į koronaviruso protrūkį valstybės narės galėtų paspartinti kovai su koronavirusu reikalingų produktų mokslinius tyrimus, bandymą ir gamybą, apsaugoti darbo vietas ir toliau remti ekonomiką, pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

Ši laikinoji sistema papildyta penkių rūšių pagalbos priemonėmis:

•         Parama su koronavirusu susijusiems moksliniams tyrimams ir plėtrai.

•         Parama bandymo įrenginių statybai ir gamybos apimties didinimui. Valstybės narės galės teikti pagalbą tiesioginėmis dotacijomis, mokesčių lengvatomis, grąžintinais avansais ir nuostolių padengimo garantijomis, kad paremtų investicijas į infrastruktūros, kuri būtina kovai su koronaviruso protrūkiu reikalingiems produktams kurti ir bandyti, statybą ar gamybos apimties didinimą iki pirmo pramoninio įdiegimo prieš masinę gamybą.

•         Parama kovai su koronaviruso protrūkiu reikalingų produktų gamybai. Valstybės narės galės remti investicijas, kuriomis sudaromos sąlygos skubiai gaminti kovai su koronavirusu reikalingus produktus, tuo tikslu teikdamos pagalbą tiesioginėmis dotacijomis, mokesčių lengvatomis, grąžintinais avansais ir nuostolių padengimo garantijomis.

•         Tikslinė parama atidedant mokesčių mokėjimą ir (arba) sustabdant socialinio draudimo įmokų mokėjimą. Siekdamos toliau mažinti dėl koronaviruso krizės įmonėms kylančią likvidumo problemą ir apsaugoti darbo vietas, valstybės narės galės leisti nuo protrūkio labiausiai nukentėjusiems sektoriams, regionams ar tam tikros rūšies įmonėms atidėti mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimą.

•         Tikslinė parama teikiant darbuotojų darbo užmokesčio subsidijas. Siekdamos mažinti koronaviruso krizės poveikį darbuotojams, valstybės narės galės padėti nuo protrūkio labiausiai nukentėjusių sektorių ir regionų įmonėms, kurios priešingu atveju atleistų darbuotojus, dengti darbo užmokesčio išlaidas.

Europos Komisijos pagrindinių veiksmų, reaguojant į koronaviruso protrūkį, sveikatos, ekonomikos, transporto ir mokslinių tyrimų srityse, o taip pat kovojant su dezinformacija, trumpa apžvalga

Tiesioginė parama ES sveikatos priežiūros sektoriui

•         3 mlrd. EUR skirta finansuoti Skubios paramos priemonę ir rezerve „rescEU“ kaupiamas bendras įrangos atsargas.

•         Europos Komisija padeda užtikrinti tinkamą asmeninių apsaugos priemonių tiekimą visoje Europoje:

-       Vykdomi 4 bendri apsaugos priemonių viešieji pirkimai.

-       Rekomendacija dėl atitikties vertinimo ir rinkos priežiūros, dėl ko nepažeidžiant sveikatos ir saugos standartų civilinės saugos institucijoms bus tiekiama daugiau tam tikrų rūšių asmeninių apsaugos priemonių.

-       Gairės, kaip padidinti gamybos apimtis trijose srityse: kaukių ir kitų asmeninių apsaugos priemonių, rankų valiklių ir dezinfekavimo priemonių ir 3D spausdinimo.

-       Europos standartizacijos institucijos ir jų nacionaliniai nariai leido laisvai naudotis Europos medicinos priemonių standartais.

Sienos ir mobilumas

•         Laikinas nebūtinų kelionių į ES apribojimas.

•         Gairės dėl žaliųjų koridorių, kad visoje ES būtų užtikrintas greitas ir nenutrūkstamas prekių srautas

•         ES piliečių repatriacija. Daugiau kaip 12 000 ES piliečių repatrijuota iš kitų valstybių.

•         Parama oro transporto bendrovėms. Priimti teisės aktai, kad oro transporto bendrovės nebevykdytų skrydžių pustuščiais orlaiviais, tuo pačiu neprarasdamos teisų. Priimtos gairės, kuriose ES valstybės narės raginamos remti krovinių vežimą oro transportu, kad nenutrūktų pagrindiniai transporto srautai.

Ekonominės priemonės

•         100 mlrd. EUR vertės iniciatyva SURE, skirta išlaikyti darbo vietas.

•         37 mlrd. EUR vertės Investicijų iniciatyva, skirta sveikatos priežiūros sistemoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, darbo rinkoms ir kitoms pažeidžiamoms ekonomikos dalims.

•         EIB grupė sieks skirti 20 mlrd. EUR papildomų investicijų mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

•         Europos Komisija suteikė 1 mlrd. EUR ES biudžeto garantiją Europos investicijų fondui, kad būtų galima užtikrinti verslo įmonių likvidumą – iš viso sutelkti 8 mlrd. EUR ir skirti pagalbą bent 100 000 įmonių.

•         Laikinos valstybės pagalbos taisyklės, kad vyriausybės galėtų užtikrinti ekonomikos likvidumą.

•         Europos fiskalinės sistemos lankstumas. Europos Komisija pirmą kartą ėmė taikyti Stabilumo ir augimo pakte numatytą bendrąją išvengimo sąlygą.

•         Gairės, kuriomis siekiama padėti valstybėms narėms tikrinti tiesiogines užsienio investicijas ir kontrolės ar įtakos įgijimą. Tikslas – apsaugoti Europos ypatingos svarbos turtą ir technologijas dabartinės krizės metu.

•         Europos Centrinio Banko 750 mlrd. EUR vertės specialioji pandeminė privačių ir viešųjų vertybinių popierių pirkimo programa.

Parama moksliniams tyrimams

•         Sutelkta 140 mln. EUR vakcinoms, naujiems gydymo būdams, diagnostiniams tyrimams ir medicinos sistemoms.

•         48,5 mln. EUR skirta 18 projektų ir 140 mokslinių tyrimų grupių pagal mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą „Horizontas 2020“.

•         Europos Komisija pasiūlė skirti iki 80 mln. EUR finansinę paramą itin novatoriškai Europos vakcinų kūrimo bendrovei „CureVac“, suteikdama ES garantiją Europos investicijų banko paskolai. Bendrovė ketina iki 2020 m. birželio mėn. pradėti vakcinos klinikinius tyrimus.

Kova su dezinformacija

•         Europos Komisija palaiko glaudžius ryšius su socialinės žiniasklaidos platformomis, siekiant, kad jos viešintų patikimą turinį ir šalintų klaidinamą, neteisėtą ir žalingą turinį.

•         Iki šiol atskleista, paskelbta ir interneto svetainėje www.EUvsDisinfo.eu atnaujinta daugiau kaip 110 dezinformacijos naratyvų apie koronavirusą.

•         Europos Komisija sukūrė kovos su dezinformacija apie koronavirusą interneto puslapį, kuriame pateikiama medžiagos, padėsiančios paneigti mitus ir patikrinti faktus.

Facebook komentarai