Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

BŽŪP naujos įgyvendinimo priemonės – gyvenimui palengvinti

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email

(Vilnius, rugsėjo 16 d.) Europos Komisija paskelbė 2014–2020 m. daugiametės finansinės perspektyvos (DFP) vidurio laikotarpio peržiūros pasiūlymų rinkinį. Jame, be kita ko, išdėstytos ir papildomos priemonės, kuriomis siekiama supaprastinti Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP). Šios priemonės turėtų palengvinti gyvenimą tiek ūkininkams, tiek nacionalinių institucijų darbuotojams.

Svarbu, kad Komisijos pateiktame pasiūlyme dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos reglamento pakeitimų žemės ūkio sektoriui skirtos lėšos nėra mažinamos, t. y. išlieka tokia pat nacionalinė išmoka tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros srityje.

Europos Komisijos pateiktuose supaprastinimo pasiūlymuose numatyta peržiūrėti kai kurias Kaimo plėtros reglamento nuostatas. Siūloma atnaujinti pajamų stabilizavimo įrankį, suteikiant valstybėms narėms galimybę pačioms sukurti įrankį ne visiems, o konkrečiam sektoriui, o tai leis kryptingiau suteikti pagalbą ūkininkams įvairių krizių rinkoje metu, pats įrankis taps patrauklesnis ūkininkams. Kitas svarbus pakeitimas yra susijęs su nuostatomis dėl tarpusavio pagalbos fondų steigimo. Džiugina, kad  buvo atsižvelgta į anksčiau ministerijos Europos Komisijai teiktus pasiūlymus ir numatoma panaikinti dabar galiojantį draudimą dėl viešojo sektoriaus indėlio pradiniam tarpusavio pagalbos fondo kapitalui formuoti.

EK taip pat sieks supaprastinti paskolų ir kitų finansinių instrumentų gavimo taisykles. Tai būtų ypač svarbu jauniesiems ūkininkams, kuriems yra labai sunku gauti banko paskolas, ir leistų padidinti viso sektoriaus konkurencingumą.

Pasiūlyme pateikta ir svarbių pakeitimų tiesioginių išmokų srityje. Įsiklausiusi į Lietuvos ir daugelio kitų valstybių narių kritišką nuomonę, Europos Komisija grįžta prie aktyvaus ūkininko apibrėžimo klausimo – numatoma iš dalies supaprastinti jo taikymo sąlygas, taip pat ir galimybė valstybėms narėms pasirinkti, taikyti ar ne dabartinį apibrėžimą. Įtraukti ir kiti svarbūs pakeitimai, kuriais siekiama efektyviau paskirstyti lėšas tarp tiesioginių išmokų poschemių, kad būtų išvengta nepanaudotų lėšų.

Pateikti pasiūlymai jau artimiausiu metu bus pradėti svarstyti Europos Parlamente ir Ministrų Taryboje, galutinės nuostatos bus patvirtintos pasiekus tarpinstitucinį susitarimą. Tikimasi, kad pakeitimai Bendrosios žemės ūkio politikos srityje bus taikomi nuo 2018 m.

ŽŪM inf.

es-salys

Facebook komentarai