Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Buldozerinis principas netinka

Autorius: Nyksciai.lt
Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Anykščių skyriaus pirmininkas Gintaras Senulis.
Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Anykščių skyriaus pirmininkas Gintaras Senulis.
Printer Friendly, PDF & Email

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Anykščių skyriaus pirmininkas Gintaras Senulis taip pat išplatino viešą pareiškimą, kuriame teigia, kad LKTA nuomonė Turizmo komisijoje neatstovaujama, viešą aptarimą dėl turisto rinkliavos vadina komedija ir pasityčiojimu, nurodo, jog didėja priešprieša tarp dabartinės Anykščių valdžios ir kaimo turizmo sodybų, o buldozerinio sprendimų priėmimų principo neturėtų būti demokratinėje  visuomenėje. G. Senulis išdėstė LKTA narių nuomonę, kad į aptarimus dėl svarbių klausimų būtų kviečiami visi paslaugų teikėjai, o ne tik valdžiai parankūs. Publikuojame jo  kreipimąsi.

Kreipimasis nuo Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Anykščių skyriaus

Kaimo turizmo asociacija vienija 60% visų Lietuvos kaimo turizmo sodybų. Asociacijos Anykščių skyriui priklauso 18 sodybų. Priklausymas asociacijai tai vienas iš skaidraus verslo rodiklių! Visos sodybos patvirtintos kokybės standartu – gandrų skaičiumi panašiai kaip viešbučiai žvaigždutėmis. Asociacijos prezidentei dr. Agnei Vaitkuvienei atviri visi valdžios kabinetai ir aukščiausioji valdžia išgirsta mus, derina kaimo turizmui aktualius nutarimus.

Deja, bet to nėra Anykščių savivaldoje. Jei suskaičiuotumėte investicijas padarytas tų 18 sodybų, jos daug kartų viršytų Anykščių viešbučių. Ir jos daromos kaimo vietovėje, kurioje dažniausiai nėra jokios infrastuktūros. Ją kuriame patys.  Visuomet savivaldybės turizmo komisijoje dalyvaudavo LKTA Anykščių skyriaus deleguotas atstovas. Deja, šioje valdžios kadencijoje Asocijacijos Anykščių skyriaus nuomonė yra nepristatoma.

Su visa derama pagarba gerb. Donatui Krištaponiui, kuris yra mūsų skyriaus ilgametis narys, pranešu, kad skyriaus narių nuomone, jis negali atstovauti turizmo komisijoje mūsų skyriaus, nes nėra mūsų deleguotas. Jis tiesiog neturi tam įgaliojimų. Jis yra valdžios pakviestas ir gali atstovauti tik savo privačią poziciją. Turizmo komisija turi būti sudaroma tokiu principu, kad joje dalyvautų visos suinteresuotos pusės, o ne privačios nuomonės. Elementarūs demokratiniai pagrindai!

Matau, kad didėja takoskyra ir priešprieša tarp dabartinės Anykščių valdžios ir kaimo turizmo sodybų. Ar tai naudinga rajonui? Juk visada iki šiol buvo įsiklausoma į bendruomenės nuomonę! Bet pastaruoju metu priimami arba ruošiami priimti aktualūs kaimo turizmui sprendimai yra visiškai neišdiskutuoti bendruomenėje ir apie juos išgirstame tik iš spaudos ir pažįstamų kalbų. Sutikite, demokratinėje šalyje to neturėtų būti! Savivaldoje turėtų būti išgirstos visos nuomonės prieš priimant sprendimus. Buldozerinis principas čia netinka, nes gyvensime ir kursime kartu! Kertate šaką ant kurios sėdite.

Paskutinis “alia” viešas turisto mokesčio aptarimas su visuomene – tai tikra komedija, apie kurią niekas iš mūsų skyriaus narių, o manau kad ir daug sodybų nepriklausančių asociacijai taip pat nežinojo. Jei ne LKTA Anykščių skyriaus pirmininko pavaduotojos Gitanos Mileikaitės atkaklumas, tai apie tą „viešą“ aptarimą būtume sužinoję tik iš spaudos, kaip apie įvykusį faktą! Klausimas – jums, valdantiems, to reikia? Tai elementarus demokratijos principų pažeminimas ir pasityčiojimas iš bendruomenės!

Jau ir taip egzistuoja didelė takoskyra tarp TVIC ir sodybų. Mus paskutiniu metu prisimena 2 atvejais – kai reikia statistikos ir leidžiamas katalogas. Kaip bendraujama, taip ir bendradarbiaujama. Dėl mokesčių ir dėl statistikos noriu paaiškinti vieną kartą visiems laikams. Mokesčius sodybos moka VMI. VMI jas ir tikrina. Visos Asociacijai priklausančios sodybos yra legaliai vykdančios veiklą pagal LR įstatymus. Prievolę teikti statistikos duomenis visos sodybos turi Statistikos departamentui. Ten jos ir teikia. Nejaugi sunku valdžios struktūroms tarpusavyje bendradarbiauti? Šiuo metu TVIC prašymai teikti statistiką gali būti tik prašymai. Koks TVIC bendravimas toks ir bendradarbiavimas.

Negilinkime ir taip egzistuojančios priešpriešos tarp savivaldybės ir kaimo turizmo sodybų, todėl –

Mes, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Anykščių skyrius, vienijantis 18 sodybų reikalaujame, kad kuo skubiau į rajono turizmo komisiją būtų įtrauktas mūsų atstovas, kurį deleguosime išrinkę.

Reikalaujame, kad į visus viešus aptarimus būtų kviečiami visi paslaugų teikėjai, o ne valdžiai parankūs ar išrinktieji!

Gintaras Senulis, LKTA Anykščių skyriaus pirmininkas, nyksciai.lt

 

Facebook komentarai