Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Bioekonomikos plėtros fakulteto moksliniai tyrimai – žemės ūkio vystymui

Autorius: Agroeta
Akimirka iš konferencijos.
Akimirka iš konferencijos.
Printer Friendly, PDF & Email

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijoje vyko mokslinė konferencija „VDU Bioekonomikos plėtros fakulteto 2019 metų mokslinių tyrimų rezultatai“.  Šia konferencija buvo norima pristatyti aptarti svarbiausias Bioekonomikos plėtros fakulteto mokslininkų praėjusiais metais vykdytų mokslinių tyrimų rezultatus bei numatyti tolimesnes mokslinių tyrimų perspektyvas ir bendradarbiavimo galimybes vykdant tarpdisciplininius tyrimus.

Konferencija sulaukė susidomėjimo ne tik iš VDU fakultetų ir centrų, bet ir kitų mokslo institucijų, socialinių partnerių iš Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir kitų įstaigų dėmesio. Buvo pristatyti pagrindiniai vykdomi moksliniai tyrimai bioekonomikos srityje, vyko konstruktyvios mokslinės diskusijos, numatytos tolimesnio bendradarbiavimo mokslo srityje kryptys, buvo pateikti pasiūlymai dėl efektyvesnės mokslinių tyrimų sklaidos.  

Bioekonomikos plėtros fakulteto mokslininkai yra bioekonomikos mokslo vystymo lyderiai Lietuvoje, taip pat matomi ir vertinami partnerių užsienyje. Tą rodo vykdomi tarptautiniai mokslo projektai.

H2020 projektas „Tvarios žiedinės bioekonomikos skatinimas Vidurio ir Rytų Europos šalyse“ (BIOEASTsUP). Projekto pagrindinis partneris – Dirvotyros ir augalininkystės institutas iš Lenkijos. VDU veiklų koordinatorė – prof. dr. Vlada Vitunskienė.

Projektu siekiama remti BIOEAST iniciatyvą įgyvendinant 2030 m. viziją ir 11 Vidurio bei Rytų Europos šalių perėjimo prie bioekonomikos veiksmų planą, įtraukiant atitinkamas suinteresuotas šalis ir pabrėžiant tvarią žiedinę bioekonomiką Vidurio bei Rytų Europos šalių vyriausybių darbotvarkėse. Taip pat numatoma gerinti bendradarbiavimą, remti nacionalines bioekonomikos strategijas.

INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektas „Biomasės vertės grandinių potencialo panaudojimo skatinimas Baltijos jūros regione“ (BalticBiomass4Value). Projekto pagrindinis partneris – VDU, projekto vadovė – Virginija Kargytė, VDU atstovė projekto valdymo komitete – prof. dr. Vilija Aleknevičienė.

Projektu norima stiprinti Baltijos jūros regiono (BJR) viešųjų ir privačių subjektų gebėjimą gaminti ekologiškesnę ir ekonomiškai perspektyvesnę bioenergiją, naudojant naujus biomasės šaltinius, daugiausia – biologines atliekas, energijos gamybai, o taip pat gebėjimą naudoti bioenergijos gamybos atliekas aukštos pridėtinės vertės biologiniams produktams gaminti.

Lenkijos akademinių mainų nacionalinės agentūros tarptautinės akademinės partnerystės programos projektas „Mažų šeimos ūkių vaidmuo siekiant tvaraus žemės ūkio ir maisto produktų sektoriaus vystymosi Vidurio ir Rytų Europos šalyse“. Projekto pagrindinis partneris – Taikomųjų mokslų universitetas Piloje, Lenkija. VDU veiklų koordinatorė – prof. dr. Vlada Vitunskienė.

Bioekonomikos plėtros fakulteto mokslininkai palaiko glaudžius ryšius su žemės ūkio politiką įgyvendinančiomis institucijomis. Žemės ūkio ministerijos užsakymu mokslininkai vykdė ir konferencijoje pristatė Biologinio turto ir žemės ūkio produktų savikainos kalkuliavimo alternatyvų tyrimą. Projekto vadovė – prof. Dr. D. Zinkevičienė. Šio projekto metu mokslininkai parengė žemės ūkio verslo subjektų išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo metodiką ir metodines rekomendacijas.

2019 m. startavo EIP veiklos grupės „Innofood Hub“ projektą „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių vystymas“. Vadovė – prof. Dr. V. Atkočiūnienė. Projektu siekiama sukurti savireguliacijos pagrindu funkcionuojantį inovacijų diegimo ir sklaidos modelį, skirtą spartinti trumpųjų tiekimo grandinių formavimą ir vietos rinkų plėtrą.

Fakulteto mokslininkai, vadovaujami Prof. dr. Jan Žukovskio vykdo projektą „Žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo ir dalijimosi platforma“ pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą kartu su UAB „Corner Case Technologies“. Pagrindinė šio vykdomo projekto idėja – sukurti platformą, apjungiančią žemės ūkio subjektus į vieną sistemą ir užtikrinančią jų veiklos pajamų prieaugį ar sąnaudų mažėjimą.

Tai tik keletas iš daugelio Bioekonomikos plėtros fakulteto vykdomų mokslo projektų.  Fakulteto mokslininkai džiaugiasi, kad VDU Žemės ūkio akademija tapo Bio žaliavų pramonės konsorciumo nariu. Tai atveria dar didesnes galimybes prisidėti prie bioekonomikos vystymo Lietuvoje.

Facebook komentarai