Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Bendradarbiavimui tarp smulkių ūkininkų galima gauti 100 proc. paramos intensyvumą

Autorius: Agroeta
Smulkūs ūkininkai gali sustiprinti bendradarbiavimą.
Smulkūs ūkininkai gali sustiprinti bendradarbiavimą.
Printer Friendly, PDF & Email

Smulkieji ūkininkai kviečiami teikti paraiškas tarpusavio bendradarbiavimui. Per šį šaukimą galima gauti iki 90 tūkst. eurų paramą. Paraiškų paramos intensyvumas gali siekti iki 100 proc.  

Minėtos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ bus renkamos nuo rugsėjo 2 d.  Visam šaukimui numatoma skirti 3,4 mln. eurų.

„Parama bus skiriama smulkių ūkio subjektų bendrų darbo procesų organizavimui dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą“, – aiškina Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), kuriai ir reikėtų teikti paraiškas.

Paramos laikotarpiu į NMA galės kreiptis kaimo vietovėje veikiantys smulkieji ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės bei fiziniai asmenys nuo 18 metų.

„Paraišką būtina teikti kartu su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla, kaip ir paraišką teikiantis subjektas ir su kuriais jau iki paraiškos teikimo turi būti pasirašyta bendra jungtinės veiklos sutartis, sudaryta laikantis pagrindinių geros partnerystės principų“, – teigia NMA.

Partneriu negali būti paties pareiškėjo įsteigtas juridinis asmuo, taip pat juridinis asmuo, kurio valdyme  pareiškėjas  dalyvauja, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklėse. Tuo tarpu giminystės partnerių ryšiai nėra vertinami kaip susietumo elementas tuo atveju, jei projekto dalyviai veiklą vykdo savarankiškai.

Numatytas paramos intensyvumas skaičiuojamas skirtingai atsižvelgiant į patirtas išlaidas: projekto bendrosios išlaidos bus finansuojamos 100 proc., verslo plano įgyvendinimo išlaidos – 60 proc., o tais atvejais, kai verslo planas įgyvendinamas smulkiesiems ūkiams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, numatyta kompensuoti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti verslo plano išlaidų.

Facebook komentarai