Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Bendradarbiavimo projektai leidžia geriau pažinti kaimynus

Autorius: Steponas GEDVILA
Gerai žinant savo VVG teritorijos, regiono problemas bei poreikius, turint idėjų, bendradarbiaujant su laiko patikrintais partneriais, rengti ir įgyvendinti projektus nėra sunku.
Gerai žinant savo VVG teritorijos, regiono problemas bei poreikius, turint idėjų, bendradarbiaujant su laiko patikrintais partneriais, rengti ir įgyvendinti projektus nėra sunku.
Printer Friendly, PDF & Email

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) iki liepos 31 d. priima paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,LEADER programa“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ (teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektai)

Patirties įgyvendinant panašų projektą turinčios Kalvarijos vietos veiklos grupės (VVG) atstovė Asta Ciparienė tikina, kad gerai žinant savo VVG teritorijos, regiono problemas bei poreikius, turint idėjų, bendradarbiaujant su laiko patikrintais partneriais, rengti ir įgyvendinti projektus nėra sunku.

Ieškojo bendrybių

Kalvarijos VVG kartu su partneriais – Marijampolės VVG, Vilkaviškio krašto VVG, Šakių krašto VVG, Sūduvos VVG ir Vietos veiklos grupe „Biebžos“ fondas (Lenkija) - tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros plėtra Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG ir vietos veiklos grupės „Biebžos fondas“ teritorijose“ įgyvendino praėjusiais metais. Projektui įgyvendinti skirta 94 930 EUR parama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Kaip pasakojo projekto koordinatorė Asta Ciparienė, įgyvendinant jų sumanytą projektą, buvo surengta bendrų Lietuvos-Lenkijos patiekalų identifikavimo ir gamybos stovykla. 2 dienų stovyklos dalyviai užsiėmimų metu identifikavo bendrus patiekalus, keletą patiekalų gamino ir degustavo. Darbą organizavo ekspertai iš Lietuvos ir Lenkijos.

„Stovyklos dalyviams buvo sudaryta galimybė dalyvauti ir patiekalų gamybos bei pateikimo mokymuose, susipažinti, kaip tradicinius patiekalus pateikti „kitaip“, kaip tikslingiau ir efektyviau maisto gamyboje panaudoti vietinius produktus“, – teigė A. Ciparienė.

Nauda neabejoja

Anot A. Ciparienės, įgyvendinant projektą buvo dalyvauta „Litexpo“ surengtoje Baltijos maisto ir gėrimų parodoje bei Liublino Europos skonių festivalyje. Parodose dalyvavę abiejų šalių įmonės, ūkininkai, gyventojai pristatė ir pareklamavo savo produkciją, turėjo galimybę surasti partnerių, klientų, užmegzti įvairius naudingus kontaktus.

Taip pat buvo sudaryta galimybė parodų metu dalyvauti seminaruose, virtuvės šefų pristatymuose ir tai leido projekto dalyviams praplėsti ir patobulinti savo žinias. Parodų dalyviams (prekybininkams ir gamintojams) iš projekto lėšų buvo nupirkti stilizuoti kostiumai bei tautiniai kostiumai, reprezentuojantys Suvalkijos regioną.

Bendrų Lietuvos-Lenkijos patiekalų identifikavimo ir gamybos stovyklos metu parengti receptai ir nuotraukos buvo išleisti atskiru leidiniu 500 egzempliorių tiražu lietuvių-lenkų kalbomis. Leidinys buvo pristatytas „Litexpo“ Baltijos maisto ir gėrimų parodoje. O dabar šis leidinys padeda reprezentuoti šalis įvairių renginių, parodų, mugių metu, pristatant šalių bendrą kulinarinį paveldą.

„Tokius projektus nei rengti, nei įgyvendinti nėra sunku. Todėl siūlome ir kitoms VVG pasinaudoti galimybe rengti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, siekti rezultatų, kurie bus naudingi visiems bendradarbiaujantiems projekto partneriams ir jų teritorijoms bei kurs pridėtinę vertę“, – teigė A. Ciparienė.

Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 647 526 Eur paramos lėšų iš EŽŪFKP bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Gali būti remiamas tiek pasirengimas tarptautiniams VVG bendradarbiavimo projektams įgyvendinti, kurie negali viršyti 3 000 Eur. tiek ir pačių bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas, kurių paramos suma gali siekti – iki 100 000 Eur. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Taip pat remiami teritorinio VVG bendradarbiavimo projektai, kurių paramos suma gali siekti – iki 100 000 Eur, finansuojama iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Paramos gali kreiptis kaimo vietovių VVG arba dvisektorės VVG. Pareiškėjas privalo turėti vadovaujančiosios institucijos patvirtintą kaimo vietovių vietos plėtros strategiją arba dvisektorę vietos plėtros strategiją. a

Facebook komentarai