Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

brolijos baneriukas

 

 

Zemes ukio technikos brolija

Astrida Miceikienė: Baltieji finansai ir #TaVienintelė– kas tai?

Autorius: Agroeta
Astrida Miceikienė: Baltieji finansai ir  #TaVienintelė– kas tai?
Astrida Miceikienė: Baltieji finansai ir #TaVienintelė– kas tai?
Printer Friendly, PDF & Email

(Kaunas, vasario 19 d.) Lietuvoje atsirado naujos sąvokos – baltieji finansai ir #TaVienintelė. Kas tai? LR Finansų ministerija ir Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvoje sąžiningų mokesčių mokėtojų skatinimui taikoma nauja priemonė, pavadinta baltaisiais finansais. Baltieji finansai tai galimybė sąžiningai mokesčius mokančioms įmonėms ar individualia veikla užsiimantiems asmenims, tame tarpe ir ūkininkams, turėti geresnes sąlygas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, gauti palankesnį bankų finansavimą, taikyti trumpesnius mokesčių senaties terminus.

Taigi nuo 2019 sausio 1 d. Valstybinė mokesčių inspekcija pradėjo skelbti, ar mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo) atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus. Šie kriterijai nurodyti LR Mokesčių administravimo įstatymo 40 str. Vertinami teisės pažeidimai, padaryti nuo 2019 m. sausio 1 d. Kriterijai yra šie:

1. Per trejus metus iki vertinimo mokesčių mokėtojui nebuvo skirta bauda už pajamų neįtraukimą į apskaitą ir panašius nusižengimus ir dėl bent vieno iš padarytų šių pažeidimų nebuvo apskaičiuota daugiau kaip 15 000 Eur mokesčių.

2. Per trejus metus iki vertinimo mokesčių mokėtojas nebuvo baustas už nelegalų darbą.

3. Įmonė ar jos vadovas bei individualią veiklą vykdantis asmuo nebuvo nuteistas už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą ir pan.

4. Per metus iki vertinimo mokesčių mokėtojui nebuvo paskirta 1 500 Eur ar didesnė bauda už tam tikrus administracinius nusižengimus ir nebuvo paskirta bauda už pakartotinai padarytą nusižengimą.

Pažeidus bent vieną kriterijų, mokesčių mokėtojas tampa nepatikimu mokesčio mokėtoju. Nuo 1-3 punktuose išvardintų pažeidimų įsiteisėjimo, mokesčių mokėtojas tampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 3 metams, o 4 punkto atveju – 1 metams.

Ar mokesčių mokėtojas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje,  skiltyje „Informacija apie mokesčių mokėtojus“ ( https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus).

Kai mokesčių mokėtojas neatitiks minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, jis bus pašalintas iš viešųjų pirkimų procedūros pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Taip pat šių kriterijų neatitikimas suteiks teisę institucijoms nesuteikti paramos gavėjo statuso, o tais atvejais, kuomet mokesčių mokėtojas jau turi paramos gavėjo statusą, jį panaikinti.

#TaVienintelė – tai galimybė nuo 2019 m. sausio 1 d. iki liepos 1 d. visiems mokesčių mokėtojams deklaruoti praeityje pamirštas pajamas ir mokesčius sumokėti be jokių delspinigių ar baudų. Tokia proga yra suteikiama pirmą bei vienintelį kartą Lietuvoje ir ateityje tokia galimybe pasinaudoti nebebus galima.

Atleidimas nuo delspinigių ir baudų už praeityje nesumokėtus mokesčius taikomas visiems – ir gyventojams, ir įmonėms, jei jie nėra bankrutuojantys/bankrutavę ar restruktūrizuojami.

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad norėdami pasinaudoti šia galimybe mokesčių mokėtojai 2019 m. sausio-birželio mėnesiais turėtų pateikti arba patikslinti savo deklaracijas už pasirinktus 2014-2018 m. arba, jei pageidauja, už visus penkerius metus ir deklaruoti anksčiau pamirštas pajamas.

Tokiu atveju VMI už kadaise nesumokėtus mokesčius delspinigių neskaičiuos ir baudų neskirs. Deklaravus praeityje pamirštas pajamas, mokesčius nuo jų reikia sumokėti per 20 dienų, tačiau mokesčių mokėtojai gali sudaryti ir periodinių mokėjimų grafiką – laikotarpiui iki 2 metų.

Ši galimybė netaikoma pajamoms, gautomis iš neteisėtos ir nusikalstamos veiklos.

Ir pabaigai – visi turime žinoti, kad pasaulyje yra du neišvengiami dalykai – mirtis ir mokesčiai. 

prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ,
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos
Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė

Facebook komentarai