Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

AB „Linas Agro Group“ pajamos siekė 2 mlrd. litų, bendrasis pelnas – 150 mln. Lt

Autorius: Agroeta
Printer Friendly, PDF & Email
(Vilnius, rugpjūčio 29 d.) AB „Linas Agro Group“ 2013–2014 finansinių metų dvylikos mėnesių konsoliduotos pajamos siekė 2 019 mln. Lt ir išliko iš esmės nepakitusios, lyginant su ankstesniais metais (2 043 mln. Lt). Ketvirtojo ketvirčio prekybos pajamos siekė 439 mln. Lt ir išaugo 14 proc., jei palyginti su ankstesniais metais (385 mln. Lt). Grupė pardavė rekordinį kiekį – 2,3 mln. tonų įvairių grūdų ir prekių žemės ūkiui bei kitos produkcijos, arba 32 proc. daugiau nei ankstesniais metais (1,7 mln. tonų). Bendrasis pelnas siekė 150 mln. Lt palyginus su 158 mln. Lt ankstesniais metais, o bendrojo pelno marža išliko beveik nepakitusi ir siekė 7,4 proc. Paskutiniojo ketvirčio bendrasis pelnas siekė 52 mln. Lt ir išaugo 48 proc., palyginus su 2012–2013 metais (35 mln. Lt). Grupės konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjo iki 123 mln. Lt, jei palyginti su ankstesniais metais gautais 127 mln. Lt. Ketvirtojo ketvirčio EBITDA siekė 48 mln. Lt ir buvo daugiau nei 4 kartus didesnė, jei palyginti su ankstesniais metais (10 mln. Lt). Grupė uždirbo 94 mln. Lt veiklos pelno arba 9,7 proc. mažiau nei per atitinkamą praėjusių finansinių metų laikotarpį (104 mln. Lt), grynasis pelnas prieš mokesčius siekė 87 mln. Lt (palyginti su 101 mln. Lt ankstesniais metais). Grynasis pelnas, tenkantis Grupei, siekė 76 mln. Lt (ankstesniais metais –  90 mln. Lt). Per ataskaitinį laikotarpį AB „Linas Agro Group“ įsigijo Latvijos paukštininkystės įmones AS „Putnu fabrika Kekava“, SIA „Broileks“, SIA „Cerova“ ir SIA „Lielzeltini“, Panevėžio rajono Žibartonių žemės ūkio bendrovę bei pardavė lignino telkinį kartu su viena iš jį valdžiusių įmonių. „Rezultatai rodo, kad AB „Linas Agro Group“ investicijos ir pasirinkta veiklos kryptis pasiteisina. Grupė ir toliau didina savo pardavimo apimtis, sėkmingai diversifikuojasi, įsigydama pagrindinei veiklai artimas ir pelningas įmones ir išlieka Baltijos šalių agroverslo lyderiu,“ – sako AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius Tomas Tumėnas. AB „Linas Agro Group“ yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė, kurios pavaldžiosios įmonės augina ir parduoda grūdus, aliejines sėklas, žaliavas pašarams, paukštieną ir jos gaminius, taip pat žaliavas bei prekes žemės ūkio produkcijos gamybai.
Facebook komentarai