Žemės ūkio viceministrės A. Miškinienės pavedimas pasėjo baimę tarp žemės ūkio specialistų

(Vilnius, kovo 12 d.) Žemės ūkio viceministrės Ausmos Miškinienės pavedimas ne juokais įbaugino seniūnijų žemės ūkio specialistus. „Agroeta“ redakciją pasiekė VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) raštas, skirtas seniūnijose ir savivaldybių žemės ūkio skyriuose dirbantiems žemės ūkio specialistams. Šiame rašte iš deklaruojančių ūkininkų reikalaujama suteikti informaciją apie trečiuosius asmenis, kurie galimai suklydo pildydami ūkininkų paraiškas paramai gauti.

Raštas apstulbino seniūnijos darbuotoją

Raštas, kurį iš ŽŪIKVC gavo vienas seniūnijos darbuotojų, susijęs su ūkininkų paraiškomis, siekiant įvertinti ir apskaičiuoti susietosios paramos už mėsinius galvijus, pieninių veislių bulius, mėsines avis, pienines ožkas išmokų dydžius už 2018 metus.

Jis buvo parašytas po to, kai maždaug 600 ūkininkų paraiškos buvo užpildytos netinkamai. Tai padarė seniūnijose ir žemės ūkio skyriuose dirbantys žemės ūkio specialistai, nuolat padedantys žemdirbiams užpildyti paraiškas.

A. Miškinienės pavedimu šių metų sausio 23 d. problema tarsi buvo sprendžiama, tačiau savo rašte ji nepasikuklino perteklinių reikalavimų.

„Viskas tarsi būtų gerai, bet kodėl tame pavedime reikalaujama atskleisti žemės ūkio specialistų tapatybes? Panašiai turbūt anksčiau buvo persekiojami žmonės. Tačiau mes gyvename Nepriklausomoje Lietuvoje ir, atvirai sakant, kartu ir pasipiktinau, ir apstulbau nuo to rašto“, – kalbėjo raštą „Agroetai“ persiuntęs žemės ūkio specialistas, dirbantis vienoje seniūnijų.

Jis aiškino, kad pats nėra suklydęs pildant ūkininkų paraiškas, bet klausia, ar žemės ūkio viceministrė A. Miškinienė tokiu pavedimu neviršijo savo įgaliojimų. „Seniūnijos priklauso savivaldybėms ir neturi jokio ryšio su centrine valdžia. Tad tai poniai palinkėčiau pirmiau gerai pagalvoti, kur ji dirba ir kokie jos įgaliojimai“, – akcentavo vyriškis. A. Miškinienės raštą jis pavadino nevykusia „raganų medžiokle“.

„Kaip po to tiems ūkininkams bendrauti su žemės ūkio specialistais. Juk žemdirbiai turės „įduoti“ tuos žmones, kurie neva netinkamai užpildė ūkininkų paraiškas“, – kalbėjo vyriškis.

Kas papiktino žemės ūkio specialistus?

Rašte atsispindi žemės ūkio viceministrės A. Miškinienės pavedimo dviprasmiškumas.

„Jeigu minėta situacija (klaida – red. pastaba) susiklostė ne dėl pareiškėjo kaltės, o dėl trečiųjų asmenų klaidingų veiksmų deklaruojant gyvulius pagal kiekvieną paramos schemą atskirai (kai Paraiškos buvo teikiamos padedant seniūnijos darbuotojui), prašome informuoti pareiškėjus apie galimybę pateikti prašymus dėl minėtos paramos skyrimo kartu pateikiant trečiųjų asmenų (seniūnijos darbuotojų) pagrindimą dėl klaidingų duomenų nurodymo Paraiškoje“, – rašoma rašte.

Programuotojai „įprogramavo“ klaidą

Raštus seniūnijoms persiuntusio VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro vyr. specialisto Giedriaus Kubiliaus teigimu, dėl susietosios paramos apskaičiavimo, matyt, įvyko techninis nesusipratimas.

„Iš tikro įvyko taip, kad pernai per mokymus visų seniūnijų darbuotojams buvo aiškinta, jog nuo 2018 m. pasikeitė tvarka, nes iki 2018 m. prie paraiškų „varneles“ reikėdavo uždėti, o Žemės ūkio ministerijoje sugalvota, kad nuo 2018 m. „varnelės“ būtų uždedamos automatiškai“, – teigė G. Kubilius.

Pasak jo, per visus mokymus buvo aiškinama, kad tų varnelių nuimti nereikia.

„Tačiau išėjo taip, kad žemės ūkio specialistai varneles nuėmė ir žmonės negavo išmokų“, – problemą pabrėžė G. Kubilius.

Ūkininkai, kurie deklaruodavo patys, šio rašto nėra gavę. Bet tie, kurie deklaravo žemės ūkio skyriuje arba seniūnijoje, vadovaujantis ŽŪIKVC raštu, turėjo rašyti paaiškinimus, kurie žemės ūkio specialistai suklydo.

„Mes jau atidavėme visą sąrašą pareiškėjų, kurių prašymus netrukus nagrinės NMA, ar jų prašymai atitinka reikalavimus ir tada NMA priims sprendimą dėl išmokų išmokėjimo“, – kalbėjo G. Kubilius.

Vis dėlto jo paklausėme, kokia prasmė buvo aiškintis žemės ūkio specialistų tapatybes.

Tai kas dabar bus su tuo žmogumi, kuris nuėmė varnelę?

Tai jiems nieko nebus. Jiems buvo sudaryta galimybė pasitaisyti.

O jeigu jis būtų „nepasitaisęs“. Kas tada būtų su juo?

Nepasitaisęs tai reiškia, kad laikytojas negauna išmokų.

Tačiau kam jums arba Žemės ūkio ministerijai reikia žinoti, kuris konkrečiai žemės ūkio specialistas suklydo, o kuris yra neklystantis?

Ministerija padarė išimtį, kad laikytojams padėtų gauti išmoką. Tiesą sakant, nežinau. Čia jau ministerijos reikia klausti. Mes tiesiog gavome pavedimą ir jį atlikome.

Bet ar nėra viršyti įgaliojimai. Žmonės tiesiog bijo persekiojimo.

Nežinau. Klauskite ministerijos. Mums pavedimas buvo tik informuoti ir mes tai padarėme.

O savo raštą, kuriuo kreipėtės, rašėte nuo pavedimo?

Tikrai taip. Mes tik vykdytojai.

Baimes vadina absurdiškomis

Šiuo metu viceministrė A. Miškinienė atostogauja, tačiau vietoje jos atsakymą atsiuntė ŽŪM Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas Martynas Žilionis.

„Bet kokiu atveju spėlionės apie tariamą „įgaliojimų viršijimą“ yra absurdiškos ir neturi jokio pagrindo. Seniūnijų darbuotojų nuogąstavimai apie tariamą „raganų medžioklę“ irgi niekuo nepagrįsti“, – aiškina M. Žilionis.

Jo teigimu, rašte nurodytos informacijos prašoma tam, kad tinkamai ir laiku būtų įvertinta, apskaičiuota ir pareiškėjams išmokėta parama už mėsinius galvijus, pieninių veislių bulius, mėsines avis, pienines ožkas.

„Ir kad atsiradę deklaravimo netikslumai ar klaidos būtų kuo greičiau ištaisytos ir dėl jų pareiškėjai nepatirtų nuostolių (…) Niekas nesiėmė ir nesiruošia imtis jokių veiksmų „siekiant nubausti ar kitaip padaryti įtaką“, – aiškino M. Žilionis.

Esą bendradarbiaujant su savivaldybėmis buvo surinkti pareiškėjų prašymai ir dėl to jau 2019 m. vasario 25 d. beveik 400 valdų valdytojams papildomai buvo apskaičiuota 40,2 tūkst. Eur parama.

Agroeta

 • Atsiliepimai
  Komentuoti

  1. A.G.   2019/03/12 at 16:15

   Ar ta „raganų medžioklė“ tik nebus iš Lazdijų rajono.

  Komentuoti

  Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.