Visiems siekiantiems investuoti į žemės ūkio produktų perdirbimą – solidi parama

(Vilnius, rugpjūčio 10 d.) Baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Produktų perdirbimo, rinkodaros ir (arba) plėtros veiklai įgyvendinti per du paraiškų surinkimo mėnesius – birželį ir liepą – NMA buvo pateiktos 29 paraiškos. Bendra pateiktose paraiškose prašoma paramos suma siekia beveik 8 mln. Eur, o šiam paraiškų rinkimo etapui pagal KPP priemonę buvo skirta 10 mln. Eur paramos lėšų. Taigi, visiems paraiškas pateikusiems žemės ūkio produktų perdirbėjams paramos lėšų pakaks, ir prioritetinių eilių sudarymas įtakos paramos skyrimui ar neskyrimui neturės.

Primename, kad pretenduoti į žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos vystymui skirtą paramą galėjo juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, o numatyta paramos suma vienam paramos gavėjui – iki 400 tūkst. Eur, 2014–2020 metų laikotarpiui – 3 mln. Eur. Paramos gavėjui, kuris perdirbęs žemės ūkio produktus pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos Nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – numatyta paramos suma 200 tūkst. Eur vienam projektui ir 3 mln. Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui.

 

Visiems siekiantiems investuoti į žemės ūkio produktų perdirbimą – solidi parama

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.