Viceministro pasakos ir blėniai ūkininkams: prieš perduodant melioracijos įrenginius jie bus sutvarkyti

(Rokiškis, balandžio 18 d.) Viešėdamas Rokiškyje ir ten susitikęs su žemdirbiais, žemės ūkio viceministras Evaldas Gustas, panašu, skelbia melagingus valstybės įsipareigojimus, kad tik ūkininkai sutiktų su prievole už savo lėšas prižiūrėti melioracijos įrenginius.

Rokiškyje E. Gustas išsamiai pristatė buldozerio principu stumiamą LR Melioracijos įstatymo pakeitimo projektą, kuris, po visų pataisymų, bus pateiktas Seimo rudens sesijai.

Tik „Agroetai“ paviešinus, jog aplenkiant žemdirbių organizacijas, valstybė nori primesti ūkininkams prievolę už savo lėšas prižiūrėti melioracijos įrenginius, juos rekonstruoti ir tvarkyti, ŽŪM atstovai ėmėsi diskutuoti. Pagrindinis dalykas, kuris piktina ūkininkus – kodėl jie turi investuoti pinigus į techniką, darbą, kai melioracijos įrenginiai ir toliau liks valstybei, be to, jų niekas neatsiklausęs mėgina priversti prižiūrėti tai, ko valstybė neprižiūrėjo.

Melioracija Lietuvoje buvo pradėta 1905-1910 m. Daugumai melioracijos įrengimų jau per 50 metų ir įrenginių nusidėvėjimas siekia net iki 85 proc. Rokiškio r. – apie 65 proc. Skaičiuojama, kad per metus melioracijos įrenginiai nusidėvi apie 1,5 proc.

Per susitikimą su Rokiškio r. žemdirbiais, E. Gustas informavo, jog rengiamasi steigti Melioracijos fondą, kurio steigimas reglamentuotas įstatyme. Fondą numatoma finansuoti iš LR biudžeto lėšų, dalis pajamų numatoma iš žemės nuomos mokesčio ir už valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimą, o antroji finansavimo dalis teks savivaldybėms.

Rokiškio r. ūkininkas Raimundas Sirgėdas pažymėjo, kad negalima prievartiniu būdu žemės savininkams perduoti nesutvarkytus melioracijos griovius. Į tai viceministras E. Gustas atsakė, jog melioracijos grioviai nėra atiduodami žemės savininkui, nes jie yra valstybės nuosavybė, o sutvarkytus griovius, perduotus ūkininkų priežiūrai įstatymas įpareigoja prižiūrėti. Jis pažymėjo, kad prieš atiduodant griovius ūkininkų priežiūrai, jie bus sutvarkyti.

Toks E. Gusto pareiškimas iš esmės prasilenkia su tikrove, nes melioracijos įrenginiams pirmiausiai sutvarkyti, prieš perduodant juos ūkininkams, tektų investuoti apie 500 mln. eurų. Tokių lėšų, net dešimtadalio nuo šios sumos, valstybės biudžete nėra numatyta. Iš esmės tai reiškia, kad politinio pasitikėjimo E. Gustas, kuris pasitraukus ministrui, irgi turėtų apleisti postą, meluoja žemdirbiams.

LR Melioracijos įstatymo pakeitimo projekte nuostata apie sutvarkytų melioracijos įrenginių perdavimą žemės savininkams ar naudotojams, taip pat nėra įtvirtinta.

„Agroeta“ ir Žemės ūkio rūmų informacija

Nuotraukoje: Rokiškio r. ūkininkas Raimundas Sirgėdas.

Viceministro pasakos ir blėniai ūkininkams: prieš perduodant melioracijos įrenginius jie bus sutvarkyti

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.