Už taisyklių pažeidimą žemės ūkio ministras kirto kaimo bendruomenei, ji privalės grąžinti 4600 eurų paramą

(Vilnius, balandžio 24 d.) Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas nepasigailėjo Pasvaliečių kaimo bendruomenės ir pirmadienį pasirašė įsakymą, kuriuo bendruomenė privalės grąžinti visas paramos lėšas, tai yra daugiau kaip 4 600 eurų.

Įsakyme teigiama, kad Pasvaliečių kaimo bendruomenė, įgyvendindama projektą, pažeidė viešųjų pirkimų nuostatas.

„Bendruomenė 2017 m. lapkričio 3 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė mokėjimo prašymą, kuriame deklaravo patirtas išlaidas, tačiau nepridėjo pirkimo dokumentų (…) Nustatau, kad bendruomenei dėl padaryto pažeidimo pagal 2017 m. birželio 13 d. paramos sutartį su kaimo bendruomenėmis ir vadovaujantis Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos (…) už nustatytą pažeidimą taikytina 100 proc. sankcija“, – skelbiama B. Markausko įsakyme.

Jis pavedė NMA informuoti bendruomenę apie sprendimą taikyti sankciją ir susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas (4 651,64 Eur).

Agroeta

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.