Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1 DOJUS agro

Stiprinamas dėmesys triukšmo kontrolei

Autorius: Agroeta
Stiprinamas dėmesys triukšmo kontrolei
Stiprinamas dėmesys triukšmo kontrolei
Printer Friendly, PDF & Email
(Vilnius, gruodžio 6 d.) Nuo 2019 m. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) vykdys taršos integruotos prevencijos kontrolės (TIPK) leidimus turinčių ūkio subjektų, kurie savo veikloje naudoja stacionarius triukšmo šaltinius, planinę valstybinę triukšmo kontrolę. Aplinkos apsaugos agentūrai pateikus informaciją apie TIPK leidimų išdavimo sąlygas, susijusias su triukšmo valdymu, kiekvienas ūkio subjektas bus įvertintas pagal Planinės valstybinės triukšmo kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklėse nustatytus rizikos vertinimo kriterijus. Sudarytas metinis planinės valstybinės triukšmo kontrolės planas bus skelbiamas NVSC interneto svetainėje. NVSC, kaip ir iki šiol, nagrinės skundus ir prašymus dėl ūkio subjektų stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo. NVSC 2017 m. gavo 302 skundus dėl ūkio subjektų keliamo triukšmo (pavyzdžiui, pareiškėjai skundėsi dėl ūkio subjektų įrengtų vėdinimo sistemų, taip pat dėl autotransporto ar viešojo maitinimo įstaigų keliamo triukšmo). Išnagrinėjus skundus nustatyta, kad iš jų 20 proc. buvo pagrįsti. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. NVSC atlieka valstybinę triukšmo kontrolę ir dėl triukšmo šaltinių, kurių valdytojais yra ne ūkio subjektai, skleidžiamo triukšmo (tik gavus asmenų motyvuotų prašymų ir skundų dėl Triukšmo valdymo įstatymo ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo, susijusio su triukšmo šaltinių skleidžiamu triukšmu), išskyrus paties asmens keliamo ir jį veikiančio triukšmo, žmonių bei gyvūnų keliamo triukšmo, triukšmo darbo vietose ir transporto priemonių viduje esančio triukšmo, buitinių įrenginių (prietaisų) keliamo triukšmo vertinimo atvejais. Iki 2018 m. gruodžio 1 d. NVSC gavo iš viso 320 skundų dėl stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo, iš jų – 22 proc. pagrįsti.
Facebook komentarai

T Hegvita agro