Siekiantys paramos turėtų gyvulius deklaruoti tinkamoje vietoje

(Vilnius, balandžio 16 d.) Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad pakoregavus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisykles, įsigaliojo aktualūs pakeitimai ūkininkams, deklaruojantiems pievas ir ganyklas.

„ Tai, kad siekiantys gauti paramą už deklaruotas pievas ir (ar) ganyklas, nepriklausomai nuo to, kokio nepalankumo vietovėje ūkininkauja, privalo turėti bent 0,25 SG/ha pievų ir (ar) ganyklų, buvo patvirtinta ir ankstesnėse taisyklėse. Nustatant SG, skaičiuojamas vidurkis per kalendorinius metus (nuo praėjusių metų kovo 31 d. iki einamųjų metų balandžio 1 d.) pagal Ūkinių gyvūnų registre valdytojo ir (ar) partnerio vardu esančius duomenis, vertinant visų deklaruojamų pievų ir (ar) ganyklų, už kurias prašoma paramos, plotų ir atitinkamą laikotarpį laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų santykį“, – aiškina NMA.

Balandžio 11 d. taisyklių pakeitimu buvo patikslinta ūkinių gyvūnų laikymo vieta – ji turi būti registruota gamtinių / kitų specifinių kliūčių turinčioje vietovėje ar vietovėje, kuri neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso, arba besiribojančioje su šiomis vietovėmis teritorijoje.

Agroeta

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.