Siūlymas riboti plynuosius kirtimus sulaukė parlamentaro pasipriešinimo

(Vilnius, lapkričio 21 d.) Seime svarstytas Miškų įstatymo pakeitimo projektas, kuriam įsigaliojus saugomose teritorijose būtų apriboti plynieji miškų kirtimai. Tačiau įstatymo projektui, kurį parengė parlamentaras Linas Balsys, trečiadienį nepritarė Seimo Kaimo reikalų komitetas. 

„Plynieji kirtimai saugomų teritorijų miškuose daro didelę žalą visai biologinei įvairovei, kuri išstumiama iš įprastų buveinių  ir verčiama prisitaikyti prie pakitusių gyvenimo sąlygų. Ypatingai daug žalos plynieji kirtimai padaro saugomoms teritorijoms priskiriamiems miškams, kuriuose gyvena retos, nykstančios, į Raudonąją knygą įrašytos žinduolių, paukščių, vabzdžių ir kitų gyvų organizmų rūšys“, – teigiama L. Balsio parengtame projekte.

Įstatymo pataisa numatoma visuose III grupės, apsauginiuose miškuose (genetiniai, geologiniai, geomorfologiniai, hidrografiniai, kultūriniai draustiniai ar jų dalys, kultūrinių rezervatų miškai, atkuriamųjų ir genetinių sklypai, miško sėkliniai medynai, laukų apsauginiai, apsaugos zonų miškai) apriboti plynuosius pagrindinius ir atvejinius miško kirtimus. Šios grupės miškuose bus leidžiami tik biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai ir kirtimai apsauginių miškų pelkiniuose ir užmirkusių augaviečių medynuose, kurių plynųjų kirtimų biržės plotas sumažinamas  iki 3 hektarų.

Nauja įstatymo projekto redakcija siūloma iki 5 hektarų sumažinti plynųjų pagrindinių kirtimų plotą ūkiniuose miškuose, o ūkiniuose miškuose, kurie yra saugomose teritorijose uždrausti apskritai plynuosius ir atvejinius miško kirtimus. Tiesa, įstatymas įsigaliotų tik nuo 2020 m. sausio 1 d.

Agroeta

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.