Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1 DOJUS agro

Paveldėjau turtą. Ką turiu daryti?

Autorius: Agroeta
Paveldėjau turtą. Ką turiu daryti?
Paveldėjau turtą. Ką turiu daryti?
Printer Friendly, PDF & Email

(Kaunas, gegužės 14 d.) Dažnai gyventojams kyla klausimų kaip teisingai įforminti paveldėtą turtą ir kokius mokesčius reikia mokėti. Šiandien keletas akcentų apie tai.  Pirmiausia turi būti nustatyta paveldėto turto  vertė.

Nekilnojamojo daikto (išskyrus teisiškai registruotinus laivus ir orlaivius) vertė, gyventojo pasirinkimu, yra:

• valstybės įmonės Registrų centro nustatyta vidutinė rinkos vertė, buvusi turtą paveldinčio gyventojo prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AMVI) teritoriniam skyriui  dieną;

• arba vertė, nustatyta atlikus individualų turto vertinimą, buvusi gyventojo pasirinktą dieną laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos iki prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai dienos.

Teisiškai registruotino kilnojamojo daikto (pvz., automobilio, žemės ūkio technikos ir pan.) vertė yra turtą paveldinčio gyventojo (jo paties ar pasinaudojus turto vertintojų paslaugomis) nustatyta vertė, buvusi gyventojo pasirinktą dieną laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos iki prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo AVMI dienos. Turto vertintojo paslaugomis nepasinaudojęs gyventojas tokio paveldimo kilnojamojo daikto vertę nustato, remdamasis analogiškų (tokios pat rūšies, būklės, pagaminimo metų, kokybės, modelio ir pan.) tuo metu parduodamų daiktų kainomis.

Vertybinių popierių, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, vertė yra jų vidutinė rinkos vertė, pagal Vilniaus vertybinių popierių biržos mokesčių administratoriui pateiktus duomenis apskaičiuota prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo AVMI dieną.

Meno kūrinių, antikvarinių meno kūrinių, antikvarinių tauriųjų metalų gaminių ir antikvarinių brangakmenių gaminių vertę nustato Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Tauriųjų metalų, brangakmenių, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių vertę nustato Lietuvos prabavimo rūmai.

Kitų kilnojamųjų daiktų (buitinės technikos, baldų ir pan.) vertę nustato turtą paveldintis gyventojas (pats ar pasinaudojęs turto vertintojo paslaugomis).

Paveldimas turtas yra apmokestinamas.

Paveldimo turto mokestis skaičiuojamas nuo Lietuvoje ir užsienio valstybėje esančio paveldimo turto apmokestinamosios vertės. Paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra paveldimo turto vertė, sumažinta 30 procentų. Tai reiškia, kad 30 procentų paveldimo turto vertės yra neapmokestinama. Taigi paveldimo turto apmokestinamoji vertė sudaro 70 procentų to turto vertės.

Lietuvoje esančio paveldimo turto apmokestinamąją vertę apskaičiuoja AVMI.  Paveldimo turto apmokestinamoji vertė apskaičiuojama pagal AVMI pateiktą turtą paveldinčio gyventojo prašymą. Paveldimo turto apmokestinamąją vertę apskaičiuoja ta AVMI, kurios teritorijoje yra turtą paveldėjusio gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje yra paveldėjimo bylą tvarkantis notaras, arba bet kuri kita AVMI (gyventojo pasirinkimu).

Užsienio valstybėse esančio paveldimo turto apmokestinamąją vertę ir mokėtiną paveldimo turto mokestį apskaičiuoja pats turtą paveldintis gyventojas.

Paveldimo turto mokesčiu neapmokestinamas bet kokios vertės turtas:

● vienam sutuoktiniui mirus, kito sutuoktinio paveldimas turtas,

● vaikų, įvaikių,

● tėvų, įtėvių,

● globėjų, rūpintojų,

● globotinių, rūpintinių,

● senelių,

● vaikaičių,

● brolių ir seserų paveldimas turtas.

Taip pat neapmokestinama iki 3000 eurų paveldimo turto apmokestinamosios vertės dalis, t. y., apmokestinamoji turto vertė, sudaranti 70 procentų viso paveldimo turto vertės, dar yra mažinama 3000 eurų.

Savivaldybės taryba turi teisę:

● atidėti paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminą iki vienerių metų;

● sumažinti mokėtiną paveldimo turto mokestį;

● atleisti nuo paveldimo turto mokesčio sumokėjimo.

Mokestis apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatyme nustatytus tarifus. Yra nustatyti du paveldimo turto mokesčio tarifai: 5 ir 10 procentų.

Taikytiną mokesčio tarifą lemia tai, kokia yra paveldimo turto apmokestinamoji vertė.

Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė (70 proc. visos jo vertės) yra ne didesnė už 150 tūkst. eurų paveldimo turto mokestis skaičiuojamas, taikant 5 procentų tarifą. Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra didesnė už 150 tūkst. eurų, tai paveldimo turto mokestis skaičiuojamas, taikant 10 procentų tarifą.

Konkretus paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminas nenustatytas, tačiau paveldimo turto mokestis turi būti sumokėtas, dar prieš notarui išduodant turto paveldėjimo teisės liudijimą. Kol paveldimo turto mokestis nesumokėtas arba kol nepateikti dokumentai, įrodantys, kad šis mokestis atidėtas ar kad nuo jo sumokėjimo gyventojas yra atleistas, turto paveldėjimo teisės liudijimas neišduodamas.

prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 
Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė

Facebook komentarai

T Hegvita agro