Patvirtintos naujos tiesioginių išmokų taisyklės

(Vilnius, sausio 7 d.) Praėjusių metų gruodžio pabaigoje buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės (Tiesioginių išmokų taisyklės). Naujos taisyklės aktualios 2019 m. paramos prašysiantiems ūkininkams.

Pavyzdžiui, pakeistas posėlio įterpimo terminas – posėlis negali būti naudojamas ganymui ar derliui ir turi būti įterptas į dirvą ar sunaikintas iki einamųjų metų spalio 15 d. Ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas apie tai būtina pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA). Nuo šiol tai padaryti bus galima ir telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“.

„Numatyta papildoma išimtis, kad pareiškėjams nereikia deklaruoti EASV – išimtis taikoma, kai pievos iki 5 metų ir (arba) pūdymas, ir (arba) ankštiniai sudaro daugiau nei 75 proc. ariamosios žemės“, – teigia NMA.

Pakeistas dokumentų teikimo terminas, įtarus, kad pareiškėjas padidino deklaruotą plotą, siekdamas gauti didesnę paramos sumą.

Nustatytas terminas, iki kada būtina užregistruoti bites Ūkinių gyvūnų registre, jei bitininkas siekia pievas šienauti vėliau, t. y. iki rugpjūčio 31 d. Užregistruoti bites privaloma iki einamųjų metų liepos 1 d.

Yra ir daugiau pakeitimų. Su naujomis Tiesioginių išmokų taisyklėmis galima susipažinti čia.

Agroeta

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.