Pasirūpinkite laiku sumokėti valstybės rinkliavas

(Vilnius, balandžio 19 d.) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena, kad įsigaliojo VMVT direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas, kuriuo patvirtintas Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir Valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašas.

Pagal šį dokumentą fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys gyvūnų skerdimu, mėsos išpjaustymu, medžiojamų paukščių ir žvėrių mėsos perdirbimu, pieno gamyba, žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamyba bei tiekimu rinkai, privalo mokėti valstybės rinkliavą. Tam tikslui išvardintas veiklas vykdantys subjektai turi pateikti teritorinėms VMVT užpildytas ataskaitas už ketvirčio veiklos rezultatus. Ataskaitos raštu ar elektroniniu paštu pateikiamos pasibaigus ketvirčiui iki kito mėnesio 15 d. (pvz. už I ketv. – iki balandžio 15 d., II ketv. – iki liepos 15 d. ir t.t.).

Valstybinę kontrolę vykdančios teritorinės VMVT privalo patikrinti ataskaitose pateiktų duomenų teisingumą ir suvesti juos į Gyvūninio maisto kontrolės informacinę sistemą (GMKIS). Vadovaujantis GMKIS duomenimis, VMVT suformuoja pažymas, kuriose nurodo privalomą sumokėti valstybės rinkliavos sumą. Mokėjimo duomenys perduodami Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), kuri kontroliuoja, ar apmokėjimai atlikti laiku ir tinkamai.

VMVT taip pat primena, kad nuo vasario 15 d. pasikeitė šios rinkliavos įmokos kodas – 5814.

Fiziniai ar juridiniai asmenys apskaičiuotą valstybės rinkliavą privalo sumokėti per 10 dienų nuo pažymos išsiuntimo dienos. Nesumokėjus laiku, bus skaičiuojami delspinigiai. Iškilus klausimams dėl mokėjimų, įmokos kodo ar permokų, reikia kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos, nes VMVT nevykdo įmokų kontrolės.

Pasitaiko, kad VMVT pažymos, išsiųstos registruotu paštu, grįžta neįteiktos. Jos siunčiamos adresu, kuris nurodytas Juridinių asmenų registre. Todėl išsiuntusieji veiklos ataskaitas ir ilgiau nesulaukiantys pažymų, jų išdavimu turi pasidomėti teritorinėse VMVT, taip pat pranešti pasikeitus adresui.

Agroeta

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.