Parama Lietuvos pieno gamintojams tikrai bus

(Vilnius, liepos 14 d.) Nors mūsų šalyje taikomos visos įmanomos ES ir valstybės ekonominės bei finansinės priemonės, tačiau situacija pieno sektoriuje ir toliau išlieka kritinė. Lietuvoje vidutinė už pieną mokama kaina nuolat mažėja ir mes esame vienintelė ES valstybė narė, kurioje ši kaina nesiekia net 17 centų už pieno kilogramą. Nutraukusi savo atostogas ir atvykusi į Briuselį susitikti su Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaru Filu Hoganu, žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pabrėžė, kad Lietuvos pieno gamintojams tikslinė parama iš ES biudžeto yra būtina. Lietuvos argumentai buvo išgirsti – parama mūsų pieno gamintojams tikrai bus.

Lietuva labai daug tikisi iš naujojo paramos pieno sektoriui paketo, kurį Europos Komisija pristatys Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos posėdyje liepos 18 dieną. Norinčiųjų susitikti su komisaru ir aptarti rūpimus klausimus visada daug, tačiau šįkart prieš tarybos posėdį asmeninis susitikimas su komisaru skirtas tik Lietuvos žemės ūkio ministrei V. Baltraitienei. Siekianti padidinti Lietuvos svorį naujajame finansiniame pakete, pokalbyje su komisaru ministrė ypač akcentavo Lietuvos išskirtinumą dėl žemiausios žaliavinio pieno kainos, sektoriaus jautrumo dėl Rusijos rinkos netekimo bei priklausomybės nuo eksporto.

Pasak V.Baltraitienės, labai svarbu ir tai, kad prie ES pieno gamintojams skiriamų pinigų Lietuva gautų teisę dar tiek pat prisidėti ir nacionalinėmis lėšomis. „Žinome, kad Europos Sąjungai labai aktuali pieno gamybos pertekliaus problema – siekiama, kad gamyba nebeaugtų. Tačiau Lietuvos pagaminamas pieno kiekis neviršija net 1 proc. viso ES kiekio. Mūsų šalis sutiktų su pieno gamybos apimčių stabilizavimu tik tuo atveju, jeigu šis reikalavimas būtų taikomas visos šalies mastu, o ne kiekvienam ūkininkui atskirai“, – pabrėžė ministrė.

Susitikime buvo aptartos ir kitos priemonės situacijai stabilizuoti. „Turime turėti daugiau lanksčių galimybių paremti savo ūkininkus, todėl prašome paankstinti ir padidinti tiesioginių išmokų avansų mokėjimus, užtikrinti tokių rinkos reguliavimo priemonių, kaip privatus pieno produktų saugojimas bei intervenciniai pirkimai, pratęsimą“, – sakė ministrė V. Baltraitienė.

Susitikime su F. Hoganu ministrė V. Baltraitienė kalbėjo ir apie situaciją Lietuvos  kiaulininkystės sektoriuje. „Sutinku, kad bendra situacija ES kiaulienos sektoriuje gerėja, bet mūsų  situacija specifinė – Lietuvos kiaulių augintojai kenčia nuo afrikinio kiaulių maro. Lietuvai labai svarbus kainos skirtingose AKM zonose ir dėl to susidarančių nuostolių padengimo, todėl prašome, kad būsimo paramos voko dalis būtų papildyta lėšomis, kurias būtų galima skirti kiaulininkystės sektoriui“, – šalies poziciją išsakė ministrė  V. Baltraitienė.

„Esu labai palankiai nusiteikęs įvertinti visas specifines Lietuvos situacijos aplinkybes“, – susitikime kalbėjo komisaras F. Hoganas. Jis patvirtino, kad į paramos paketą bus įtrauktos sąlygos, susijusios su perteklinės gamybos suvaldymu. Minėtasis paketas skatins ir struktūrinius pasikeitimus pieno sektoriuje. Susitikime atkreiptas dėmesys į tai, kad valstybės narės turės labai atsakingai žiūrėti į gaunamus pinigus – Europos Komisijai privalės pateikti konkrečius paketo priemonių įgyvendinimo planus.

ŽŪM inf.

ministre0

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.