Nusenusią melioraciją gelbės ES pinigai

(Vilnius, rugpjūčio 10 d.) Pernai drėgmės perteklius atvėrė dar sovietmečiu rengtos melioracijos sistemos Lietuvoje žaizdas. Ilgus metus iš esmės vengta spręsti didelių išlaidų reikalaujančios melioracijos bėdas. Šalies biudžete tam neatrasta lėšų, todėl kreiptasi pagalbos į ES. Praėjus metams po kreipimosi dėl pagalbos, jau aišku, kad sulauksime paramos. Bus skirta  16,9 mln. eurų.  Už ES paramos lėšas norima atlikti šalies melioracijos infrastruktūros atstatymo darbus, reikalingus praėjusių metų liūtims pažeidus melioracijos ir drenažo sistemas. Taip suprantate, kad liūčių nepažeista, bet taip pat atnaujinimo reikalaujanti nemaža dalis šalies melioracijos,  lieka be dėmesio. Teks laukti dar vienų ekstremalių metų: valdžia jau įprato imtis priemonių tik prispaudus reikalui.

Šiemet orai sausi, tad sukti galvos dėl melioracijos nėra reikalo. Laukiama ES pinigų iš Solidarumo fondo. Beje, jau nuspręsta, kad Žemės ūkio ministerija administruos ES skirtas lėšas, o Valstybės žemės fondas būtų paskirtas atsakingu už dotacijos panaudojimą, organizuotų melioracijos infrastruktūros atstatymo darbus, užtikrintų dotacijos lėšų paskirstymą šiems darbams atlikti ir lėšų tikslinio panaudojimo kontrolę. Nacionalinė mokėjimo agentūra užtikrintų dotacijos lėšų išmokėjimą.

Už ES lėšas siūloma atlikti šiuos darbus: pažeistų melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimą; melioracijos infrastruktūros statinių atstatymą (tiltų, pylimų, tvenkinių užtvankų hidrotechnikos statinių rekonstravimas); pažeistų drenažo sistemų rekonstravimą.

ES Tarybos Biudžeto komitetas pritarė siūlymui dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo, siekiant suteikti pagalbą Lietuvai ir skirti 16 918 941 euro sumą. Fondo finansinė parama turės būti panaudota per 18 mėnesių nuo paramos išmokėjimo dienos. Per numatytą laiką nepanaudota parama turės būti grąžinta. Žemės ūkio ministerija žada pirkti audito paslaugą, kuri preliminariai galėtų kainuoti apie 40 tūkst. eurų. Auditas reikalingas gauti pažymai apie priemonių ir veiksmų atitikimą ES solidarumo fondo paramos reikalavimams. Valstybės žemės fondo papildomo administravimo išlaidos sudarytų apie 221 670 eurų.

Nusenusią melioraciją gelbės ES pinigai

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.