Nepateikusieji duomenų šiais metais gali netekti net 50 proc. skirtos paramos

(Vilnius, sausio 11 d.) Ekologiškai ūkininkaujantieji privalo iki sausio 15 d. pranešti VšĮ „Ekoagros“ apie užaugintą ir patiektą rinkai ekologišką produkciją, skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

Pateikti informaciją apie užaugintą ir patiektą rinkai ekologišką produkciją privalo ūkininkai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veikloje.

Būtina nurodyti duomenis apie visą 2017 metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją – nurodyti produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius.

„Informacija apie realizuotą ekologišką produkciją pateikiama užpildant Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 3 lentelę „Augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos apskaita“, – aiškina NMA. – Užpildytą lentelę galima pateikti ne tik elektroniniu paštu ar paštu, bet ir internetu, naudojantis Žemės ūkio informacinės sistemos (ŽŪMIS) prieiga https://zumis.lt“.

Vienas informacijos apie realizuotą produkciją elektroninio pateikimo privalumų – sistema identifikuoja galimas suvedimo klaidas.

„Taigi pareiškėjas vėliau negaišta laiko tikslindamas duomenis. Be to, NMA specialistai duomenis apie pareiškėjo realizuotos produkcijos rūšį bei turimus produkcijos likučius mato iš karto, tik pareiškėjui juos suvedus. Operatyviai gavę reikalingus duomenis, NMA specialistai greičiau apskaičiuos pareiškėjams skiriamą išmokų sumą, todėl ūkininkai greičiau sulauks paramos lėšų“, – teigia agentūra.

Praėjusių metų gruodžio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistose KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ taisyklėse numatytas palengvinimas, jei ūkininkai nespėtų iki nustatyto termino pateikti informacijos apie ekologiškos produkcijos realizavimą.

„Nuo šiol apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją ūkininkai gali pranešti vėliau, tačiau ne daugiau kaip po 25 kalendorinių dienų po nustatyto termino“, – rašoma NMA pranešime.

Pažymėtina, kad pateikus informaciją po sausio 15 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 1 proc. Tuo tarpu pasibaigus pavėluotai teikiamos informacijos laikui parama einamaisiais metais mažinama 50 proc.

Agroeta

Komentuoti

Jūs el. pašto adresas nebus paviešintas.